Úprava rušivého veřejného osvětlení

31. 5. 2023

Veřejné osvětlení (VO) se stalo kulturní normou poskytující určitý komfort a pro někoho pocit bezpečí. Reálný vliv VO na bezpečnost (dopravní i kriminální) je ovšem nejednoznačný, a novější studie dokonce ukázaly, že VO kriminalitu přitahuje. Umělé světlo v noci navíc prokazatelně poškozuje zdraví a životní prostředí.

Noční tma je jednou ze základních biologických potřeb stejně jako denní světlo, čistý vzduch nebo voda. Střídání dne a noci a měsíčních fází reguluje fyziologické procesy většiny organismů. Modré světlo blokuje tvorbu hormonu melatoninu a tím brání spánku, zvyšuje rizika široké škály zdravotních problémů (psychických, kardiovaskulárních, rakoviny, diabetu, zánětů…). Narušuje rozmnožování, migraci, přijímání potravy. Hraje roli v drastickém úbytku hmyzu. Přesvětlená obloha brání astronomickým pozorováním. Zatímco většina znečištění prostředí dlouhodobě klesá, znečištění světlem trvale narůstá.

Ministerstvo životního prostředí doporučuje: Svítit 1) jen tehdy a 2) tam, kde je to užitečné, 3) s minimální intenzitou, 4) oranžovým světlem bez modré a zelené složky. Bohužel většina VO tato doporučení nerespektuje. Svítí do širokého okolí, do oken a lidem do očí. Oslňující svítidla tak paradoxně zhoršují vidění a bezpečnost na komunikacích. Veřejné osvětlení svítí i v době, kdy je ulice řadu hodin zcela prázdná. LED svítidla svítí bílým světlem se silnou modrou a zelenou složkou. Podrobněji je problematika rozvedena zde: https://bit.ly/3nxflx0.

Cílem tohoto projektu je 1) osadit stínidly svítidla VO, která obtěžují obyvatele přímým světlem nebo ohrožují bezpečnost oslňováním, 2) osadit oranžovými filtry LED svítidla a případně 3) tlumit zbytečně intenzivní VO. Výběr se provede na základě žádostí obyvatel a uvážení organizátorů. Půjde o pilotní projekt, který zvýší povědomí veřejnosti o problému světelného znečištění a ukáže, jak jednoduché úpravy mohou radikálně zlepšit kvalitu VO. Sviťme chytře!

David Rajmon
navrhovatel

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena