Úředníci a dodržování zákonů?

27. 10. 2017

Názor - Jaroslav Baloun; Reakce - Tomáš Mařík, tajemník

Chtěl bych připojit stanovisko k dvěma článkům  p.Macinauera v Říčanském kurýru (srpen,říjen 2017), týkajících se každoročně pořádaných sporných hudebních produkcí v lese u  starého  koupaliště.

Většina občanů Říčan pravděpodobně zná tento malý malebný, tichý lesní kout, kde lze ještě pozorovat poletování vážek nad hladinou starého bazénu a hony netopýrů za potravou.

A v této lesní oáze klidu  předvádělo každoročně v jednom dni několik hudebních skupin svou hudební produkci, při níž nadměrná hlučnost slyšitelná v okruhu několika kilometrů, tvoří podstatnou část jejich uměleckého projevu.

To ale není v souladu se Zákonem o myslivosti a ochraně přírody. A na tuto skutečnost upozorňuje marně pan Macinauer, s jemu vlastní razantní dikcí, již řadu let. A protože dodnes ani p. tajemník Mařík ani nikdo z jeho nadřízených neodpověděl věrohodně na otázku uvedenou v záhlaví mého příspěvku, není předmětem probíhající polemiky věcná výměna argumentů, ale osobní napadání,které nevede k nápravě.

Nezaujatý občan těžko pochopí tvrdošíjnou obhajobu p.tajemníka, konat hlučnou jednorázovou atrakci v lese,v rozporu se zákonem, když tutéž atrakci lze bez narušení zákona konat kdekoliv mimo les. Např. na náměstí před radnicí nebo na ragbyovém hřišti či jiné vhodné ploše.

Nepochopitelný je i postoj jaký zujímá (nebo spíš nezaujímá) pan Mařík ve svých odpovědích na články pana Macinauera v již zmíněných číslech Kurýra. Na věcnou kritiku nereaguje a místo toho se snaží falešným obviňováním a pomluvami p.Macinauera dehonestovat a znevěrohodnit.

Nejdříve v roli psychiatra amatéra vypracoval „diagnózu“ ve které popsal p.Macinauera jako dementního starce, jehož názory nelze akceptovat. Dále tvrdí, že na článek z října reaguje pouze proto, že p.Macinuer opětovně přímo napadá státní správu.

Pan tajemník vědomě klame veřejnost a tím se snaží odvést pozornost od „Staráku“

Není totiž pravda, že p.Macinauer napadá Státní správu. Kritizuje ale některé úředníky státní správy, kteří v rámci svých služebních povinností nedbají na dodržování zákonů a platných předpisů a naopak, nad rámec svých kompetencí připouštějí jejich porušování. Takoví se zřejmě vyskytují i v Říčanech.

Je ale namístě současně připomenout,a stav města to prokazuje, že je v rukou svědomitého správního aparátu vycházejícího vstříc občanům, za což si všichni dobří úředníci zaslouží uznání.

 

Jaroslav Baloun

 

 

Pane Baloun, z Vašeho textu, zaslaného do Kurýra je zřejmé, že jste jednak nečetl celou korespondenci mezi mnou a panem Macinauerem a za druhé, že dost dobře nechápete v čem spočívá výkon státní správy. Pominu Vaši rétoriku, která se v mnohém podobá právě panu Macinauerovi (text je plný nálepkování: falešné obviňování, klamání, pomluvy atd.) a také velmi podobně pokulhává, vzhledem k pouhému subjektivnímu hodnocení situace bez souvislostí. Takže odpovím především na Vaši „otázku v záhlaví Vašeho příspěvku“: Nejsou, pokud ale opravdu jde o nedodržování „Lesního zákona o klidu a tichu v lesích“. Tak to ale není a zákon o myslivosti, který asi máte na mysli, nelze samozřejmě ohýbat ze strany úředníků, ale nelze jej ohýbat ani interpretovat z jakéhokoliv subjektivního pohledu a požadovat poté postup úřadu podle toho. Za vydaná rozhodnutí v rámci výkonu státní správy odpovídá úředně oprávněná osoba, která případné řízení vede a hodnotí důkazy každý zvlášť a ve všech souvislostech. Řízení se ale nevede na stránkách Kurýru nebo na diskuzním fóru. Pokud kdokoliv z účastníků řízení není spokojen s výsledkem, může podat odvolání. Takže Vámi zmiňovaná kritika pana Macinauera směrem ke státní správě je jeho názor, nikoliv stanovisko „nejvyššího orgánu“, jak často tuto kritiku nazývá. Chápu, že jste asi jedním z občanů, kterým festival Starák může vadit, nicméně ani tajemník nebo jakýkoliv úředník státní správy není ten, který „tvrdošíjně obhajuje hlučnou atrakci v lese“. Jen nevedou řízení, které si přeje pan Macinauer, protože k tomu není důvod. Mimochodem k tomu mají podpůrné stanovisko odvolacího orgánu, kam by se případný spor v rámci řízení při odvolání posunul.   

Tomáš Mařík,

 tajemník

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena