Úvaha o veřejném prostoru

31. 3. 2017

Názor - Josef Kubec

Asi před rokem jsem v Kurýru kritizoval nezodpovědnost anonymních spoluobčanů zanechávajících po sobě na veřejných prostorech nepořádek v podobě různých odpadků a nečistot. Tehdy mne k tomu vedla nejen nemorální podstata jejich chování, ale i hledisko estetické. Nyní dodávám, že nepořádek, stále povětšinou hyzdící naše město, se stává navíc někde i velmi nebezpečným. Konkrétně třeba cesta pro pěší, spojka ulic Poláčkova a Bezručova na sídlišti Kavčí skála. Tato velice potřebná zkratka, v nejbližším okruhu obyvatelů při neexistenci jiné možnosti plně jimi používána, bývá však pro chodce častokrát problematická. Ti totiž jsou někdy nuceni kličkovat i mezi střepy z rozbitých lahví. Zvláště nebezpečná je proto pro seniory s omezeným pohybem. A představa, že se nějaký malý capart vysmekne svému doprovodu a spadne do skleněných střepů, je už přímo děsivá! Viníky jsou opět nezodpovědní anonymní spoluobčané, tentokrát patrně konzumenti alkoholu.

Kdo si ze starší generace pamatuje starostu Jindřicha Hoftu, dá mi jistě za pravdu, že byl váženým a uznávaným představitelem našeho města u drtivé většiny lidí. Jedna z jeho zásad byla občas si pořádně projít rajón a zkontrolovat stav veřejného prostoru. Uvědomoval si, že vedle plánovaných investic je neméně dúležitá i kvalita života občanů při užívání tohoto prostoru, a to již v reálném čase. Že na to mají jako daňoví poplatníci plné právo!

Jeho styl práce doporučuji i současnému zastupitelstvu, namísto haštěřivých půtek (nejnovější viz Kurýr březen, rubrika Názory, zastupitel Šmolík versus starosta), jež jsou přiživovány neustálou rivalitou. Výsledkem by bylo třeba i zjištění, že byť malá ulička, ale pro obyvatele velmi důležitá, asi již pravděpodobně potřebuje ohlídat kamerovým systémem, anebo jiným způsobem k udržení pořádku. Město Říčany si dnes už určitě zaslouží pro vylepšení svého vnějšího vzhledu, k němuž kvalitní a harmonický veřejný prostor nepochybně patří, daleko větší péče než dosud. Komunální politik k tomu však musí ještě něco přidat.

Ano, milí spoluobčané. Své srdce Říčaňáka!

Josef Kubec

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena