V květnu odstartuje oprava chodníků na Černokostelecké

23. 4. 2013

Jak jsme již avizovali v minulých číslech Kurýru, započne v květnu oprava chodníků podél ulice Černokostelecká v úseku od Haškovy po autobusovou zastávku U Nemocnice.

Oprava bude probíhat ve třech etapách – v měsíci květnu mezi křižovatkami Husova a Haškova, v červnu ke křižovatce Tyrše a Fügnera a v první polovině července pak bude dokončena zbývající část k autobusové zastávce. Vzhledem k tomu, že součástí opravy je i výměna všech obrub a úpravy konstrukce chodníku, je nutné po dobu opravy počítat s omezeným přístupem do výše uvedených lokalit. Tato omezení se budeme ve spolupráci se zhotovitelem a technickým dozorem stavby snažit minimalizovat, zcela eliminovat je však vzhledem k rozsahu stavby nelze.

Aktuální informace budeme uveřejňovat na webových stránkách města, dotčení obyvatelé a podnikatelé pak budou informováni písemně s oznámením přesného termínu provádění prací. Věříme, že plánovaná omezení přijmete s pochopením. Zvýšení kvality veřejného prostoru díky opraveným chodníkům a revitalizované zeleni bude dozajista adekvátní náhradou za nepříjemnosti způsobené stavební činností.

Marián Svetlík, odbor správy majetku a oddělení technické správy

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena