V Říčanech pokračuje výstavba nového vodojemu, postaví se i nové dětské hřiště

25. 3. 2013

Již od září loňského roku pokračují práce na výstavbě nového vodojemu v Říčanech. Kvůli tomu se muselo na konci února v lokalitě u Olivovny na místě stávajícího vodojemu vykácet několik vzrostlých borovic. Kromě vodojemu zde město plánuje zrealizovat i nové dětské hřiště.

Vzhledem k nárůstu počtu obyvatel a přivedení kvalitní pitné vody v dostatečném množství současným obyvatelům, se Říčany rozhodly vybudovat další vícekapacitní vodojem. Nová stavba je financována z evropských dotací a bude trvat 2 roky. „Výstavba vodojemu je jednou z nejdůležitějších investic v posledních letech. Město Říčany se rozrostlo a vodovodní síť musíme posílit,“ říká Vladimír Kořen /Klidné město/ a dodává: „Výstavba podpořená z evropských peněz však zcela nevyřeší potíže s tlakem v některých oblastech města. Zlepšení by mělo přinést propojení nového vodojemu se Strašínem.“

 Radní  a  zastupitel  města  Miloslav  Šmolík  /ODS/  starostu doplňuje: „Rozšíření vodojemu v Říčanech je zásadní investice, která je plánována přes dvacet let. Díky obrovskému nárůstu počtu obyvatel je tato investice i přes snižující se spotřebu vody pro obyvatele nezbytná pro zajištění dostatku vody pro město, především v případě havárie či oprav na přivaděči vody.“

Kvůli výstavbě nového vodojemu však muselo dojít k pokácení  některých  vzrostlých  borovic  v  okolí  stávajícího vodojemu. Důvodem je nejen doprovodná stavba a napojení na nový vodojem, který se realizuje vedle, ale i špatný zdravotní stav některých stromů.

 „V této souvislosti Správa městských lesů zjistila při pochůzce v lokalitě mezi stávajícím vodojemem a ulicí Bezručova, že na tomto lesním pozemku (tzv. Borovák) borovice nevykazují mimo jiné dobrý zdravotní stav. Z těchto důvodů a s přihlédnutím k věku porostu vybrala nejakutnější stromy a na základě výše uvedených skutečností se rozhodla je pokácet,“ uvádí Radek Smetánka, vedoucí odboru životního prostředí. Vykácením  se  navíc  získal  manipulační  prostor  pro  vytažení vytěženého dřeva a jeho skládkování do doby jeho prodeje. Město totiž nabízí prodej palivového dříví občanům města. Správa městských lesů však následně plánuje pokácené borovice nahradit a vysadit na jejich místě jiné vhodné dřeviny.

Nové herní hřiště pro děti

Zároveň  se  v  blízkosti  vodojemu  plánuje  postavit  nové dětské hřiště s hracími prvky, které budou přizpůsobeny přírodnímu charakteru okolí. „Budeme se snažit o takový výběr hracích prvků, aby co nejvíce korespondovaly s lokalitou, tedy jakýmsi přechodem z obydlené lokality města do lesa,“ potvrzuje projektové plány Radek Smetánka. Hřiště  bude  financovat  město  Říčany  –  Správa městských lesů a částečně bude uhrazeno i z příjmů z prodávaného dřeva.

 

Adéla Michalová

tisková zpráva města Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena