V Říčanech probíhá výstava prací studentů architektury ČVUT

9. 5. 2013

V úterý 7. května v 17:00 hodin se v Říčanech uskutečnila vernisáž výstavy studentských prací fakulty architektury pražského ČVUT. Tématem výstavy, kterou představili i samotní autoři, je zástavba proluky v Olivově ulici. Expozice všech návrhů potrvá až do konce června.

Výstava je výsledkem příjemné spolupráce mezi městem Říčany a Ateliérem pod vedením architektů Michala Kohouta a Davida Tichého FA ČVUT. Na základě vzájemné dohody tak dostali studenti v zimním semestru v rámci ateliérové tvorby zadání vypracovat návrh na "zástavbu proluky v Olivově ulici v Říčanech v těsné návaznosti na objekt Na Růžku".

V pořadí již druhá výstava architektonických prací byla zahájena vernisáží v úterý 7. května 2013 v 17:00 hodin v 1. patře budovy Městského úřadu na Komenského náměstí za přítomnosti autorů prací i představitelů města. 

Studentům město poskytlo veškeré potřebné podklady nutné pro zadání včetně regulačního plánu Masarykova náměstí, územního plánu, dopravní studie či geodetického zaměření. Organizátoři akce však ponechali autorům prací v tvorbě částečnou volnost. Studenti mohli, ale nemuseli, zcela respektovat podmínky regulačního plánu.

"Diskutovaným regulativem bylo především zachování či pokácení stávajících vzrostlých stromů," říká Alice Štěpánková, architekta města a organizátorka výstavy a dodává: "Studenti věnovali část semestru průzkumům, z nichž následně vytvořili velmi obsáhlý svazek plný rozvah a posudků, který byl podkladem pro jejich budoucí návrhy."

Ve svých architektonických návrzích studenti reflektovali také funkční využití jednotlivých objektů jako objekty pro bydlení v kombinaci s veřejnými budovami (restaurace, knihovna, obchody, apod.).

"U obytných objektů je kladen velký důraz na kvalitu bydlení a na podporu sociálního života budoucích obyvatel. Mnoho projektů se zabývá vytvořením poloveřejných a polosoukromých prostorů, míst k setkávání a podporuje společný život konkrétní komunity obyvatel," hodnotí výtvory Alice Štěpánková.

 

Výstava se snaží přiblížit občanům města i odborníkům v oblasti architektury a urbanismu možnosti řešení a různých přístupů tohoto veřejného prostoru. Výsledné práce proto město neplánuje zavřít do šuplíku, tři nejlepší návrhy totiž mohou být podkladem pro budoucí úvahy nakládání s řešeným pozemkem.

 

Adéla Michalová

tisková zpráva města Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena