V Říčanech se daří rychle obnovovat les po kůrovci

4. 4. 2021

Správě městských lesů se podařilo v loňském roce osázet většinu holin, které vznikly v předchozím roce v důsledku působení kůrovcové kalamity. Přes nepřízeň covidové doby bylo vysázeno zhruba 11 hektarů, což ve výsledku znamená cca 50 tisíc kusů stromů. Smrkové monokultury byly nahrazeny ve větší míře duby, jedlemi, buky a v menším množství také habry a javory. „Z obnovovaných míst stojí jistě za zmínku lokalita u světické hájenky, lokalita U Obrázku nebo u tehovské cesty, kde se nachází street-workoutová cvičební sestava. Nezapomnělo se ani na plochy nad Jurečkem. S ročním odstupem lze hodnotit, že ztráty ze sázení jsou minimální a vysoutěžená firma odvedla skutečně dobrou práci, říká vedoucí odboru životního prostředí R. Smetánka.

V letošním roce chce správa městských lesů pokračovat v nastaveném trendu. Správce lesů J. Dvořák k tomu dodává: „Přestože zákonné zalesnění je prodlouženo až na lhůtu pěti let, této možnosti využívat nechceme.“ Co práci ale komplikuje, je problém se sháněním dostatečného množství kvalitního sadebního materiálu k obnově lesa. Proto dojde, stejně jako i v minulých letech, k využití sazenic jedle z přirozeného zmlazení v městských lesích, se kterým se můžeme potkat podél hlavní cesty z Říčan do Světic. Doufáme, že seženeme dostatečné množství sazenic pro následnou obnovu. Ta bude probíhat na nově vzniklých holinách z důvodu těžby v loňském roce. Rozsah této těžby zapříčiněné kůrovcovou kalamitou byl na cca 6 hektarech a tyto plochy bychom rádi letos opět zalesnili,“ vysvětluje J. Dvořák. Jde především o lokalitu nad Jurečkem a u tehovské cesty. V současné době dochází k vyklizování ploch. Správa městských lesů zkouší kromě tradičního vyvezení klestu i zpracování těžebních zbytků půdní frézou, kdy zůstává veškerá organická hmota na místě. „Jsme sami zvědavi, zda bude rozdíl v odrůstání osázených ploch,“ říká J. Dvořák.

Město Říčany plánovalo akci, na níž by se mohla široká veřejnost zapojit do následného zalesňování. „Bohužel nám to situace vládních opatření přímo zakazuje. Tato myšlenka ale zůstává nadále v platnosti, byť se musí na dobu nezbytně nutnou odložit,“ sděluje starosta D. Michalička (Klidné město). Zalesnění je podmíněno klimatickými podmínkami, takže další možnost by mohla být na podzim. „Všichni doufáme, že mezitím dojde k rozvolnění a dobrovolníci z řad veřejnosti budou mít možnost se zapojit do obnovy lesa, který jistě rádi navštěvují,“ uzavírá J. Dvořák.

Tisková zpráva města

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena