V Říčanech se přes léto opravovaly zásadní dopravní komunikace

19. 8. 2013

V průběhu letních měsíců probíhaly a nadále pokračují v Říčanech stavební práce na několika zásadních komunikacích. Kompletní asfaltové pokrytí dostala Kolovratská ulice, nový povrch získá také část Olivovy ulice a finalizují se opravy po dostavbě kanalizace, kde asi veřejnost nejvíc ocení rekonstrukci přístupu k rondelu z Táborské a Ruské ulice. Do konce prázdnin se zrealizovalo několik dalších oprav chodníků. Na podzim by mohla začít rekonstrukce silnice II/101 ve své první etapě od dálnice D1 až k Lipanské ulici.

       

Kolovratská ulice

Významné rekonstrukce se dočkala Kolovratská ulice. Na důležité dopravní spojce probíhaly opravy od konce května z důvodu poničeného povrchu po proběhlé dostavbě kanalizace v loňském roce. Po novém asfaltovém koberci mohou řidiči projíždět od července, kdy byly stavební práce dokončeny. „Na Kolovratské proběhla výstavba kanalizace, ulice ale není v našem vlastnictví, Oprava proběhla ve velmi úzké spolupráci se SÚS Středočeského kraje. Chtěl bych poděkovat za vynikající koordinaci jejímu řediteli Zdeňku Dvořákovi,“ oceňuje starosta Vladimír Kořen /Klidné město/ a dodává: „Po tichém asfaltu na Černokostelecké a loňské opravě ulice Pod Lihovarem letos zažíváme další vlnu rozsáhlých oprav ulic. A budeme pokračovat. Věřím, že to řidiči ocení.“    

 

 

Olivova ulice

Novou podobu získává v úseku mezi ulicemi Verdunská - Na Vyhlídce také ulice Olivova. Vozovka, která byla na některých místech v havarijním stavu, dostane v rámci první etapy oprav kompletně nový asfaltový povrch včetně chodníků ze zámkové dlažby, veřejného osvětlení a odvodnění. V polovině srpna byl dokončen úsek Verdunská – Šeříkova.

Kromě vyřešení špatného stavu komunikace je hlavním důvodem realizace projektu i zvýšení bezpečnosti dětí i dospělých z blízké základní školy. Oprava je hrazena z několikamilionového příspěvku, který do rozpočtu přinesla společnost PPL v rámci příspěvku na infrastrukturu při stavbě svého centra u dálnice D1. 

 

 

Opravy dalších komunikací

Drobnější úpravy probíhaly v ulicích V Chobotě, Wolkerova, Sedláčkova, U Ládek a U Hotelu, jejichž povrch byl ošetřen penetrací. "Připravuje se také oprava dalších komunikací po dostavbě kanalizace. V místech velké devastace původního povrchu město přistoupilo k možnosti opravy povrchu v celé šíři – týká se komunikací Karpatská, Boubínská (v úseku Karpatská-Foersterova), Thomayerova, Hálkova, Blanická, Kyjevská, a slepý úsek 5. Května," říká Monika Burešová z odboru správy majetku a oddělení investic. 

 

 

 

Oprava chodníků na Černokostelecké

Hlavní dopravní tepnu Říčan zdobí nové chodníky spolu s oživenou zelení, novým trávníkem a květináči. Výstavba chodníků, která je rozdělena do třech etap, se měla dokončit podle původního časového harmonogramu do konce července. Vyskytly se ale problémy. Jednak pod chodníky ležely silné betonové bloky a také optický kabel. Město muselo také jednat s firmou kvůli vlažnému začátku stavby.

"Na začátku července proběhlo zásadní jednání, na kterém město jako investor vyjádřil zhotovitelské společnosti Viamo Praha spol. s.r.o. zásadní nespokojenost s postupem prací. Oznámil, že budou uplatněny sankce za porušení smluvních ujednání," upřesňuje místostarostka Karla Egidová /ODS/. Poté se situace na stavbě výrazně změnila a společnost Viamo odvádí kvalitní práci, je pod stálým dohledem technického dozoru investora a probíhají zde pravidelné kontrolní dny.

 

 

Nové frekventované chodníky

V přípravné fázi je v současné době oprava ulice Ruské a přístupu k železničnímu rondelu. Vozovka je v těchto místech velmi zničená důsledkem dostavby kanalizace a porušený povrch dělá problémy stovkám cestujících, kteří z Radošovic přicházejí na vlak.

"Projekt má dvě části. První zahrnuje spodní část od ulice Kamenické po křižovatku s Táborskou. V těchto místech bude mít komunikace povrch ze zámkové dlažby,“ popisuje opravu starosta Vladimír Kořen a doplňuje: „Druhá část bude obsahovat vybudování chodníku po pravé straně Ruské ulice směrem k Bezručově. Po výstavbě odlehčovacích komor stoky A se opravuje také chodník v ulici Pod Lihovarem. Jde o frekventovaný přístup z centra k obchodům. I tady se objeví zámková dlažba.

 

 

Petice obyvatel Mánesovy ulice vyslyšena

Obyvatelé Mánesovy ulice se obrátili na město Říčany s peticí, ve které upozorňují na škody způsobené stavební firmou budující volnočasové centrum na Fialce. Jde především o poničenou silnici a chodníky. Na škodách se podepsal provoz těžkých nákladních aut. „Škody na komunikaci jsou jednoznačné. Dohodli jsme se s investorem, že komunikace bude opravena bez odkladů. Je to i podmínka v kolaudačním řízení. Osobně to pohlídám,“ vysvětluje starosta Vladimír Kořen.

Celková rekonstrukce ulice by se vyšplhala do řádu milionů korun. To je nyní pro rozpočet města s ohledem na priority oprav komunikací nereálná částka. Město se pokusí zajistit alespoň nový povrch v celé šíři vozovky.

 

 

Říčanská ulice v I. etapě

Nejvýznamnější rekonstrukce se týká komunikace II/101 v úseku od dálnice D1 až po křižovatku s Lipanskou ulicí, která by měla začít nejspíš v průběhu září letošního roku. Start záleží na Středočeském kraji, který akci s podporou Regionálního operačního programu Střední Čechy bude financovat. Opravu zásadní komunikace vedení města dojednává a pomáhá připravit již od roku 2010.

Rekonstrukce počítá s obnovou ložních vrstev vozovky, částečným rozšířením z důvodu bezpečného levého odbočení do Voděrádek a revizí mostovky za tímto odbočením. Předpokládaná doba realizace stavby je 4 – 5 měsíců. Očekávané náklady jsou přes 50 milionů korun. Konečná částka však vzejde z výběrového řízení na zhotovitele.

Během realizace dojde k mírnému omezení dopravního provozu. "Vzhledem k velkému zatížení komunikace budou na nezbytně nutnou dobu svedeny oba směry dopravy do jednoho jízdního pruhu a bude zaveden kyvadlový provoz řízený provizorní světelnou signalizací. Rekonstrukce vozovky bude probíhat po částech, takže bude vždy zachován průjezd minimálně v jednom směru," sdělila tisková mluvčí Středočeského kraje Nicol Mertinová.

„V přípravách je i další část rekonstrukce Říčanské ulice, a to v úseku od křížení komunikace I/2 (Černokostelecká) až po komunikaci III/10176 (Pacov). Ve třetí fázi se plánuje výstavba kruhového objezdu v oblasti křižovatek Spojka a Kolovratská, na ně však zatím nebylo vydáno stavební povolení,“ zakončuje říčanský radní Miloslav Šmolík /ODS/. Realizace těchto zbylých etap bude záviset na finančních možnostech kraje v dalším období.

 

Adéla Michalová

tisková zpráva města Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena