V Říčanech slavnostně představili novou knihu o alejích

7. 3. 2013

Nejen pro náruživé čtenáře a milovníky přírody přichystaly Říčany zajímavou akci o stromech. Ve čtvrtek 21. února v 16.00 hodin odpoledne se v prostorách obřadní síně Městského úřadu v Říčanech na Masarykově náměstí konalo slavnostní uvedení knihy „Aleje – krása ohroženého světa“. Spolu s představením knihy si návštěvníci poslechli přednášku a prohlédli fotografie.

Nově vydanou knihu věnující se stromovým alejím představili její autoři; spisovatelka Marie Hrušková, která se dlouhodobě věnuje tématu památných stromů, dále fotografka Marie Holečková či známý botanik Václav Větvička. Na knize se autorsky podílel také Milan Petr, Martin Skalský a Stanislav Svoboda.

„Aleje nejsou jen kulisou, která v krajině je – a když se odstraní, nic se neděje. Děje se – a to zásadně – protože aleje jsou podstatnou součástí vzhledu krajiny a tím i součástí života lidí: místem příchodů a odchodů, místem vzpomínek,“ připomíná Marie Hrušková, jedna z kolektivu autorů.

„Snažili jsme se v knížce alespoň na omezeném množství našich alejí ukázat, jak krásné a osobité jsou a že bychom byli sami proti sobě, kdybychom je nechali zničit. Je to nejen můj názor, ale i přesvědčení nakladatelství MF a všech spoluautorů, ať se podíleli na textu, nebo dodali fotografie. Sice jsme se v knize hlavně soustředili na aleje v kraji Vysočina a středočeské aleje, platí to však o celé republice – proto jsou zařazeny i fotografie alejí, jejímiž autory jsou právě fotografové zabývající se stromy v tom kterém místě,“ dodává spisovatelka.

Milan Petr, který pracuje na říčanském úřadu v odboru životního prostředí, se k tématu této knihy dostal na základě prvního setkání s Marií Hruškovou na odborném semináři v Dobřichovicích. Spolu s Václavem Větvičkou zde mluvili o stromech a nových knihách.

Na akci promítl fotografie památné aleje, o které psal v knize a zmínil se také o některých alejích v Říčanech. „Na pozvání autorky jsem v nové knize zpracoval téma alejí zásmuckých, odkud jsem rodákem. V Zásmukách máme dvě historické aleje, o které od roku 2003 pečujeme, a mnoho sakrálních památek, které pochází z doby pánu ze Šternberka,“ vypráví s nadšením Milan Petr.

Součástí akce byla také přednáška s promítáním o stromech, kterou si připravil starosta Říčan Vladimír Kořen: „Stromy mají nejenom přírodní nebo estetickou roli. Chci ukázat na jejich význam symbolický. Lidé si spojují se solitérními stromy i s alejemi různé historické okamžiky, sází stromy k různým příležitostem. Jsou to žijící pomníky, které přežijí několik generací. Než člověk strom pokácí, je potřeba vidět i tyto kvality.“

Mezi pozvanými hosty byli i zástupci neziskové organizace ARNIKA, která usiluje o lepší životní prostředí i zástupce vydavatelství Mladá fronta, které knihu vydalo. Knihu bylo možné zakoupit přímo na místě za sníženou cenu.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena