V ZUŠ Říčany se stále něco děje

22. 3. 2013

Podle březnových událostí by se tento měsíc dal charakterizovat jako velice úspěšný. Dalo by se říci, vedle dalších pozitiv, že se nám splnil i dlouholetý sen.

Úspěchy mladých houslistů

 

Mezinárodní soutěž Josefa Micky

V letošním roce byla vypsána Mezinárodní houslová soutěž Josefa Micky, která je věnována odkazu tohoto významného houslisty a učitele.

I. ročník této soutěže proběhl na Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy ve dnech

 8.–10. března 2013.

Soutěž proběhla pod záštitou houslového virtuóza Václava Hudečka, který také zasedl v porotě jako její předseda. V mezinárodní  porotě dále zasedli významní houslisté a pedagogové houslové hry z konzervatoří a hudebních gymnázií.

I přesto, že to byl I.ročník, se na soutěži sešlo téměř 50 mladých houslistů v 5 kategoriích.

Moc nás potěšil úspěch mladých houslistek ze říčanské ZUŠ.

V nemalé konkurenci jsme získali cenné kovy v 1. kategorii do 8 let.

 

Adélka Hobzíková – 2.cena (ped. Hana Kutmanová)

Kateřina Stocková – 2.cena (ped. Hana Kutmanová)

Markéta Štochlová – 3.cena (ped. Jitka Adamusová)

 

(Úspěšný tým: zleva p. uč. H. Javorská, A. Hobzíková, K. Stocková a p. uč .H. Kutmanová)

 

Okresní kolo soutěže v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů

12. března 2013 proběhlo v říčanské zušce okresní kolo soutěže v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů. I když účast v této soutěži je početně slabší než v soutěži dechových nástrojů, přivítali jsme v Říčanech celkem 5 souborů ze 3 ZUŠ v okrese Praha-východ – Říčany, Čelákovice a Brandýs nad Labem. Prožili jsme společně s pedagogy a žáky z ostatních uměleckých škol podnětné dopoledne, kde jsme si mohli nejen vyslechnout soutěžící děti, ale také si vyměnit názory.

A jak dopadly smyčcové soubory ze ZUŠ Říčany?

Smyčcové trio – 1. místo s postupem do krajského kola

Končická Kateřina – housle

Podlucká Magdaléna – housle

Podlucká Kateřina – violoncello

Vedoucí souboru: p. uč. Jitka Adamusová

 

Trio – 1. místo s postupem do krajského kola

Šimon Jáchym – housle

Kořenová Magdaléna – housle

Kutman Matouš – klavír

Vedoucí souboru: p. uč. Hana Kutmanová

 

Gratulujeme nejen mladým houslistům, ale i jejich paní učitelkám.

Po úspěchu dechových souborů je zřejmé, že se v ZUŠ začíná rodit nová generace mladých talentů.

 

Výtvarná soutěž  KOLEČKA A PÁČKY

Připomínám, že se blíží uzávěrka příjmu výtvarných prací do výtvarné soutěže. Práce přijímáme do 5. dubna 2013 v ředitelně ZUŠ, Masarykovo nám 57. Práce lze poslat i poštou.

Vyhlášení výsledků a vernisáž výstavy proběhne jako vždy v Obřadní síni MěÚ, a to v úterý 30. dubna 2013 v 18.00 hodin a 30. května 2013 na Fakultě strojní ČVUT opět v 18.00.

Veškeré informace, včetně výsledkové listiny, najdete na www.zusricany.cz.

 

Splnil se nám dlouholetý sen

 

Je to neuvěřitelné, ale je to tak! Splnil se nám dlouholetý sen.

 V letošním roce město Říčany uvolnilo finanční částku na přestavbu budovy na Masarykově náměstí 1110 (většina z vás ji zná jako budovu bývalé autoškoly), která byla v roce 2009 předána do užívání pro potřeby ZUŠ.

Vznikne zde Ateliérový dům pro výuku výtvarného, tanečního a literárně-dramatického oboru.

Po dlouhé době čekání si taneční a výtvarný obor bude moci svobodně vydechnout ve svém prostředí a začít pracovat podle svých představ. Oba obory si to opravdu zaslouží!

Také se nám snad splní sen znovu otevřít literárně-dramatický obor, který jsme v posledních několika letech nevyučovali právě z prostorových důvodů.

Děkujeme městu Říčany za finanční podporu. Je to skutečně ten nejlepší dárek, jaký mohla ZUŠ dostat k 60letému výročí školy, které budeme slavit v následujícím školním roce. DĚKUJEME!

 

Iveta Sinkulová

ředitelka ZUŠ Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena