Vážená redakce Kurýru,

28. 12. 2018

Názor - Josef Kubec

Odpovídám na vyjádření p. Landkammera k mému příspěvku „Pozor chodník“ v minulém čísle věstníku.        Kolaudační rozhodnutí se nevydá, není-li zajištěn bezpečný přístup a příjezd ke stavbám. To je jeden ze zásadních požadavků pro užívání stavby. Kromě stavebníka musí mít možnost přístupu i celá řada dalších osob, zdravotníci, policie, hasiči, různé služby aj. Proto se ale ještě nemusí deformovat chodník, součást veřejného prostoru, který má své jasně dané parametry. Při malých výškových odchylkách je možné volit kompromisní řešení určitou úpravou, nesmí být však ohrožen chodec. Avšak někde je situace už přes míru únosnosti. Možná tam stavebník kdysi podcenil výškové založení své stavby, možná je příčina i jinde. Např. Obec podcenila výškové poměry při konečné úpravě vozovky. V takových případech vzniklé nevýhodné relativní převýšení u vjezdů a vstupů na parcely má následky sice mrzuté, ale musí se vyřešit v zájmovém prostoru vlasníka, tj. na jeho parcele. Bez zásahu do veřejného prostoru. A právě k tomu by se měl vyjádřit především stavební úřad. Nevím, proč se tak nestalo.

Josef Kubec

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena