Vážení spoluobčané, milí Říčaňáci

1. 5. 2022

 

Začíná nám jaro. Čas, kdy se dny prodlužují, prostor, ve kterém žijeme se stává barevným, plným vůně kvetoucích rostlin a zpěvu ptáků. Osobně mám toto období nejraději z celého roku. To nadšení, když sluneční paprsky začnou po dlouhé době hřát!

Jaro je také spojené s přípravou zahrádek, výsadbou stromů a dalších venkovních činností. Ani na městě to v rámci údržby veřejného prostoru a zeleně nemáme jinak. Začínáme zakládat nové květinové záhony, ty stávající dostávají řádnou péči. Vysazujeme stromy, prořezáváme zeleň kolem komunikací, čistíme ulice od zimního nepořádku, zametáme chodníky, odstraňujeme plevel z komunikací.

I tak pro vás, milí spoluobčané, připravujeme několik novinek, které by měly život v našem městě zpříjemnit. Jednou z nich je možnost svozu velkoobjemového odpadu na sběrný dvůr tzv. „na zavolání“. Pro Říčaňáky, kteří např. nedisponují dodávkou, by se tak otevřela možnost objednat si svoz objemného odpadu přímo z pohodlí svého domu a to včetně zajištění naložení i vyložení.

Rádi také podpoříme každého, kdo chce pomoci vylepšit veřejný prostor v rámci projektu „Říčanská rukavice“. Nabízíme např. svoz odpadu a bioodpadu jednotlivcům i spolkům zdarma, pokud se rozhodnou pečovat o veřejný prostor.  Rádi poskytneme nářadí nezbytné pro údržbu upravovaného prostoru. Všem, kteří se již aktivně zapojili, patří veliké díky! Věřím, že společně můžeme naše město učinit ještě čistším, krásnějším.

Rád bych také zmínil problematiku parkování. Středočeský kraj zrušil některá dopravní opatření, která regulovala parkování v našem městě v rámci projektu „Parkuj dobře v Říčanech“. Domnívám se, že tím došlo ke zhoršení kultivovanosti veřejného prostoru v celém centru města. Auta parkují neuspořádaně, mnohdy i nebezpečně a ukazuje se, že spoléhat pouze na rozum řidičů, že budou parkovat tak, aby neomezovali pohyb ostatních po ulicích, je nereálné. Naše město určitou regulaci parkování v centru potřebuje, stejně jak to dnes již mají srovnatelná města v okolí. Připravujeme tedy výraznou úpravu celého projektu. Cílem je radikální zjednodušení celého systému, odstranění všech nedostatků ve značení parkovacích míst a sjednocení cen parkovacích karet pro všechny obyvatele města.

Závěrem se chci omluvit těm Říčaňákům, kterým nový systém parkování způsobil komplikace. Snažíme se vše co nejrychleji vylepšit tak, aby byl systém pro Říčanské obyvatele jednoduchý, pohodlný a přinesl kýžený efekt v regulaci automobilové dopravy v našem městě.

Petr Auředník, radní (Klidné město)

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2022 Všechna práva vyhrazena