Velké věci v Říčanech plánujeme vizionářsky a s rozmyslem

29. 3. 2024

Velké projekty nejsou hotové za rok ani za dva. Je potřeba vize, dlouhodobá koncepce a stabilní prostředí. Díky tomu, že Klidné město má možnost rozvíjet Říčany již čtvrté volební období, naše vize se postupně naplňují a připravujeme další dlouhodobé projekty.

Základní škola na Komenského náměstí je dobrým příkladem. Myšlenka vznikla kolem roku 2014 a teprve teď se staví. Vizionářský projekt pasivní budovy byl tehdy něco extra. Dnes je to však standardem a podmínkou dotací. Štěstí přeje připraveným.

Již teď proto chystáme rekonstrukce starých školních budov. Přemýšlíme též, kde bude stát další domov pro seniory, větší kulturní dům, prostory pro hasiče, ZUŠ, muzeum či galerii. Hledáme také místo pro přesun sběrného dvora.

Letos by se mohly rozběhnout dlouho očekávané projekty P+R a terminálu u nádraží. Od zaří 2025 pak posílíme provoz autobusů zdarma. S rozmyslem už také připravujeme další oddělené cyklostezky po městě, první povede z Olivovny přes Kavčí skálu až k nádraží.

Po dokončení Černokostelecké plánujeme opravy ulic, kudy povedou objížďky. Zklidnit a zkrášlit chceme i silnice v centru, kde by po zprovoznění Pražského okruhu mělo jezdit výrazně méně aut. Sice se bavíme o době za cca 3–5 let, ale plánovat je třeba již dnes. Samostatnou kapitolou je Masarykovo náměstí, kde jsme několik let sbírali podklady a názory a teď začneme projektovat.

Chystáme inutné infrastrukturní stavby jako úpravnu vody, vodovody a kanalizace či posílení elektrorozvodné sítě. S krajem a ŘSD koordinujeme přípravu silničních obchvatů Pražský okruh, Tehovská spojka či přeložka II/101. Se Správou železnic zase řešíme novou trať kolem Říčan s velkým P+R mimo město. Ale to už mluvíme často o horizontu deset let a více.

Prioritou jsou zeleň a voda, proto připravujeme další výsadby zeleně i vodní plochy ve městě i v krajině. Mým tajným přáním je vybudovat jednou podchod podél Rokytky pod Říčanskou směrem na Nedvězí a z okolí Pacovské nádrže udělat další rekreační lokalitu alá Marvánek.

Klíčem ke všemu je však etapizace územního plánu, důsledné hlídání bytové výstavby a pouze pozvolný nárůst počtu obyvatel. Není to totiž jen otázka staveb, kapacit a rozvoje. Týká se to také lidí a kvality života nás Říčaňáků.

Krásné jaro vám přeje
 starosta David Michalička

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena