Venkovní koupaliště – začínáme!

1. 3. 2019

David Michalička, místostarosta

Zastupitelstvo schválilo zadání studie proveditelnosti. Odborná firma prověří vybranou lokalitu a navrhne optimální stavební program. Během zpracovávání proběhnou veřejná setkání s občany, kde budete mít možnost se zapojit.

Proč? Přírodní koupaliště Jureček i nedávno odbahněný Marvánek mají každoročně problémy s kvalitou vody. Nízký přítok, suchá a parná léta, řasy či sinice. Koupání je pak nebezpečné či nemožné, nehledě na to, že Jureček i tak praská ve švech.

Kdo cestuje po naší republice, vidí, že většina měst naší velikosti, ale i mnohem menších, koupaliště má. Říčany prostě zaspaly. Akvapark v Čestlicích sice není daleko, ale jak prostředí, tak cenová úroveň nejsou optimální. V neposlední řadě, koupaliště bylo jedním z bodů volebního programu Klidného města.

Jaké? V žádném případě nechceme obří akvapark, kam se budou sjíždět lidé z širokého okolí. Naopak, chceme vybudovat menší koupaliště zejména pro místní, kteří sem dojdou pěšky, dojedou na kole či městskou dopravou.

Aby areál nebyl jen sezónní záležitostí, chceme jej vybavit i dalšími celoročními aktivitami, které zajistí provozní udržitelnost. Zvažujeme dopravní hřiště, bowling, fitness, sauny či restauraci. Finální stavební program chceme uzavřít až po veřejných projednáních s obyvateli a odborné studii proveditelnosti. Alternativou je i zapojení soukromého investora.

Kde? Město nevlastní mnoho pozemků, které by byly pro takový projekt vhodné. Podařilo se nám vytipovat lokalitu, která je dlouhodobě územním plánem určena pro sport. Generel sportovišť města z roku 2016 tuto plochu také navrhl pro sportoviště celoměstského významu.

Jedná se o louku mezi ulicí Olivova a sídlištěm Kavčí skála, respektive MŠ Čtyřlístek. Pozemek je dostatečně velký, aby kromě koupaliště pojmul i doprovodné provozy a současně umožnil odclonění od okolní zástavby.

Nespornou výhodou je, že místo leží nedaleko dvou největších sídlišť, Kavčí skála a Olivovna, kde žije několik tisíc obyvatel. Právě vlastníci bytů v létě nejvíce volají po možnosti osvěžení, protože nemají možnost využít vlastní zahradu či dokonce bazén.

Rizika? Moc dobře si uvědomujeme, že koupaliště nesmí poškodit místní obyvatele. Sám jsem na Kavčí skále bydlel 25 let. Cílem projektu bude, aby byl areál důkladně odcloněn vzrostlou zelení od okolní zástavby. Dopravní infrastruktura bude navržena tak, aby neobtěžovala místní, a aby jejich nemovitosti naopak zhodnotila.

Přijďte prosím diskutovat na místo, termíny se včas dozvíte.

David Michalička, místostarosta

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena