Veřejné projednání umístění koupaliště vybralo favorita

30. 10. 2021

 

Zhruba dvacítka lidí se sešla v pondělí 18. října v KC Labuť na veřejném projednání umístění koupaliště v Říčanech. Na úvod starosta David Michalička přítomné seznámil s tím, že v tomto volebním období se již záměr rozhodně nestihne realizovat. Cílem vedení města je po diskuzi s občany zúžit současný počet čtyř možných variant umístění na jedno až dvě místa. K nim následně připravit studii realizovatelnosti a zahájit projektovou přípravu.

Vedení města ale rozhodně do komunálních voleb v říjnu 2022 nechce o stavbě rozhodnout. Připravený záměr bude čekat nové zastupitelstvo, radu a starostu. David Michalička také připomněl, že náklady na stavbu koupaliště, v parametrech jako je například to v Kolovratech, dosahují nyní přibližně třiceti milionů korun. Tato částka zhruba odpovídá sumě vynaložené na rekonstrukci dvou větších říčanských ulic. Náklady na koupaliště tak rozhodně nejsou pro rozpočet města likvidační.

 

Projektant Viktor Drobný představil klady a zápory jednotlivých navržených lokalit (podrobně byly jednotlivé varianty popsány také v minulém vydání Kurýru). Navržena jsou dvě místa u Marvánku, podél areálu Oáza a u pláže koupaliště. Třetí umístění je v ulici Pomezní a čtvrtá varianta je v areálu Olivovy dětské léčebny. Záměr umístit koupaliště právě v areálu podporuje jak vedení léčebny, za kterou byl přítomen pan ředitel Miroslav Vacek, tak majitel pozemku – Magistrát hl. m. Prahy. Starosta potvrdil, že jednání mezi ním a radními Prahy probíhá a snahou Říčan je, pokud bude vybrána varianta Olivovna, docílit též finanční participace hlavního města na projektu.

O své zkušenosti se stavbou a fungováním podobného koupaliště se přijel podělit i starosta sousedních Kolovrat Antonín Klecanda. Rozptýlil obavy z hluku na koupališti a informoval též o tom, že Kolovraty celý areál pronajaly a provoz koupaliště je tak pro městskou část ziskový. Celkově hodnotí po třech sezónách projekt výstavby a provozu venkovního vyhřívaného bazénu jako úspěšný. „Přibývá lidí, kteří do rybníka či přírodního koupaliště nevlezou, chceme-li šetřit vodou a předejít výstavbě individuálních bazénů u rodinných domů, jiná cesta než výstavba městského koupaliště nezbývá,” uvedl Klecanda. Dodal, že by si přál, aby podobná koupaliště jako v Kolovratech vybudovala většina sousedních obcí, protože do doby než vzniknou, bude to Kolovratské v teplých letních dnech beznadějně zaplněné.

Z diskuze a následného hlasování principem D21 (dva kladné a jeden záporný bod) pak jako nejvýhodnější vyplynulo umístění v areálu Olivovy dětské léčebny. K výběru lokalit se jistě bude moci vyjádřit široká veřejnost v budoucnu. Zaznělo i důrazné odmítnutí varianty Marvánek. A na úřad již dorazila petice podepsána asi 60 petenty. Celé jednání probíhalo v příjemné atmosféře a bylo velmi věcné. Za to patří všem účastníkům dík. Jako moderátor večera a zastupitel města se zasadím o to, aby podobná setkání předcházela všem důležitým městským rozhodnutím. 

Tomáš Skřivánek, zastupitel (KM), člen finančního výboru

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena