Veřejný prostor patří nám všem, braňme ho před přemírou reklamy

29. 5. 2022

V souboji veřejný prostor vs. agresivní reklama jsme nejen v Říčanech dlouho tahali za kratší konec provazu. Stejně jako kdekoli jinde platí – svět bez jasných pravidel a jejich dodržování přináší bezohlednost, chaos a frustraci. V případě reklamy pak jako bonus leckdy i nevkus či dokonce zdravotně-bezpečnostní rizika.

Leckdy je opravdu těžké pochopit, proč tam, kde „zkušeným“ stačí za dvě hodiny vztyčit nelegální kovovou konstrukci v ochranné zóně komunikace a vypnout na ni reklamní banner o ploše 3×2 metry, trvá příslušnému úřadu řádově měsíce ve správním řízení přimět takového majitele černou reklamu odstranit. Nakonec nezbývá, než brát tento fakt jako nutnou daň za to, že žijeme (díky bohu) stále ještě v právním státě.

Aby nedošlo k omylu, nikdo zde nechce bojovat proti reklamě jako takové, tím méně zpochybňovat její funkci a význam v současném světě (samotného mě živí již 25 let). Nicméně, je úkolem města, aby reklamě vymezilo prostor a leckdy i doporučilo její formu. Díky skvělé práci MÚ nyní připravujeme novou agendu, která nejen zohlední dodržování všech pravidel, ale bude rovněž pozitivně motivovat zadavatele reklamy či majitele domů, na jejichž fasádách se reklamní poutače objevují.

V rámci platného územního plánu Říčan (i návazných regulačních plánech) jsou pravidla pro umístění reklamy (hlavě billboardů a obdobných zařízení) ve veřejném prostoru jasně definovaná. Stejně tak silniční zákon přesně upravuje ochranné pásmo od osy vozovky, ve kterém nesmí být reklamní nosič umístěn. V tomto ohledu tedy stačí pouze dohlédnout na jejich dodržování. U výloh, reklamních štítů a podobných zařízení je situace odlišná. Právo na označení například vlastní provozovny je zcela nezpochybnitelné. Přesto, stačí se projít městem a rozdíly v přístupu uvidíte na první pohled. Řešení některých výloh, štítů je vkusné a nápadité, zatímco jiné působí zcela opačným dojmem. A to je škoda. Celá řada měst se proto pokouší i tuto svou tvář zlepšit a kultivovat. Ne direktivní cestou příkazů, ale naopak pozitivní motivací – radou, osvětou či finanční podporou vhodných řešení. Pro zájemce se připravují přehledná pravidla a manuály, které osvětlují problematiku a nabízí doporučení. A to je inspirace i pro nás. Chceme nejen zbavit město nelegální reklamy, ale především budovat pozitivní vztah všech zainteresovaných stran k veřejnému prostoru – jednomu ze stěžejních atributů města. Záleží na nás všech, jak bude vypadat a co bude jeho součástí. A v Říčanech se v tomto ohledu blýská na lepší časy.

Michal Anelt, radní (Klidné město)

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2023 Všechna práva vyhrazena