Volání po věcné diskuzi

30. 8. 2019

Názor - Lenka Havlíčková; Reakce - Vladimír Kořen, starosta města

Volání po věcné diskuzi

V reakci na článek o cyklostezce starosta použil termín „střet zájmů“. Z mého pohledu ho využívá k manipulaci a odklonění pozornosti. Předpokládám, že si uvědomuje, že jde o paradox.

Musí vědět, že pokud by můj muž jednal ve střetu zájmů, prosazoval by kácení stromů, místo poukazování na to, že byly káceny zbytečně, prosazoval by asfalt, pokud by po něm chtěl jezdit s těžkou technikou, místo cesty z mlatu. Je arborista, realizační firma ho oslovila o pomoc s rizikovým kácením více než třiceti stromů s obvodem nad 90 cm.  Zbývající rozsah kácení zjistil v projektu, kde je stromů nad 0,5m v projektu mnohem více.  Starosta předkládá nařčení z manipulace čísly stromů. Sám vzrostlých uvádí 25. Navíc ignoruje stromy s obvodem pod 0,5 m, jako by to stromy nebyly.

Starosta také vědomě nezmiňuje, že manžel navrhoval pokácet stromy umírající či mrtvé (břízy za Marvánkem) a ochranu zmiňovaným dubům navrhl odboru životního prostředí právě on. 

Manžel na text reagovat nechtěl. Chtěl dát v článku námět k zamyšlení a přemýšlí primárně nad situaci samotnou. Navíc věří, že špatnou logikou textu se starosta znemožnil sám.  Já bych ale ráda poukázala na to, co se v Kurýru a ve městě děje. Vadí mi lež a děsí mě, když někdo zmiňuje premiéra a pak sám manipuluje obratným jazykem, emočními sděleními a vážným osobním obviněním (osobně bych si nikdy netroufla ani odhadovat, co má kdo „v duši“).

 Když už s reakcí nevydrží do dalšího čísla, uvítala bych, kdyby si starosta zachoval úroveň a věcně argumentoval k obsahu textu. Místo toho ale spekuluje o motivech pisatelů a pokouší se je devalvovat.

Dnešní doba nás vyzývá k tomu, abychom se vyjadřovali k lokálním tématům, k lokální politice. Jak to ale máme dělat, když ten, kdo to udělá, sklidí takovou reakci. Volám po tom, aby se Kurýr odlišil od diskusí na facebooku, a to pravdivostí a reagováním k tématu.

Lenka Havlíčková

 

Dobrý den,

dovolím si reakci. Cyklostezka se připravuje od roku 2015, jde o veřejnou informaci. Pan Havlíček dokumentaci zná několik let a ví, že nyní je stavba v realizaci. Připomínkoval územní řízení a ví, jaké argumenty pro trasu a její podobu projektanti i města a obce měly. Rozdíly v asfaltu a mlatu jsou zásadní.

Údržba – mlatové cesty v době deště velmi rychle erodují, nedají se dost dobře zamést a čistit.

Funkce – asfaltový povrch umožňuje pohyb na in-line bruslích, na dětských šplapadlech, vozíčcích pro invalidy, silničních či městských kolech či elektrokolech pro seniory.

Cenově jsou obě varianty srovnatelné, z hlediska dopadů na životní prostředí je vhodnější mlatový povrch. Nyní jsme ve stavu realizace a na diskuzi už nemáme takřka žádný prostor – rozhodlo se. Nikoli jediným hlasem V.Kořena, ale hlasy většiny všech zastupitelů dotčených 7 obcí, hlasy projektantů, poskytovatelů financí, hlasy úřadů a samozřejmě byl do rozhodování zahrnut i pohled veřejnosti. Já se ale ptám. Proč pan Havlíček organizuje petici v roce 2019 a proč ji neorganizoval v roce 2017, kdy se projektovalo, schvalovalo a sháněly se peníze? Proč nedal mediální námět k zamyšlení už tehdy? Myslím si, že veškerá jeho snaha může vyplývat právě z jeho podnikatelských zájmů. Důvody pro vytváření tlaku na město prostřednictvím občanských aktivit jsou tyto:

1. Spor s městem. Neopravněně, zadarmo a velmi neesteticky využívá pozemky města u zimního stadionu. Pod pláštíkem chovu oslíka využívá městské pozemky k zaparkování techniky a skladování rostlinného materiálu pro své podnikání. Město letos činí kroky k tomu, aby nepodnikal v místech, kde má být zeleň.

2. Samotná stavba cyklostezky komplikuje jeho podnikání v této oblasti, nebude tam volný přístup.

3. Snížení příjmu při pracích na cyklostezce. Pan Havlíček prosazoval větší rozsah kácení – mám na to svědky. Stromy jsem proti jeho návrhům na kácení bránil na společné schůzce já, nikoli on. Za kácení přitom na subdodávce dostal několik set tisíc korun.

4. V průběhu let 2016, 2017, 2018 na drobných zakázkách inkasoval od města přibližně tři čtvrtě milionu korun ročně. Letos došlo ke změně v zadávání prací.

5. Zhoršená reputace. Říčanská veřejnost zaznamenala výrazný kvalitativní posun z hlediska květinových záhonů. Ten byl způsoben právě tím, že jsme služby pana Havlíčka nahradili jinými dodavateli. Zejména zahradník pan Kempa ukázal, jak se má o městské květiny starat. Pečlivěji a přitom levněji.

Paní Havlíčková, stejně jako Vy mám právo na názor i na utvoření si pohledu na to, co pravda je a co ne. A mám právo poskytnout občanům města ověřitelné informace a fakta, aby si udělali názor svůj.

Vladimír Kořen,

starosta města

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena