Volby v Říčanech platí. Stížnost na průběh voleb neuspěla. Cenzura v Kurýru není

30. 11. 2018

Vladimír Kořen

Volby zpravidla provázejí emoce, ostré kampaně a útoky na jednotlivé kandidáty. Jde o moc. Kandidáti a jejich příznivci používají celé spektrum bojových prostředků a často v zápalu boje překročí hranu slušnosti, pravdivosti i zákonnosti. Zpravidla je to tak, že autoři nejšpinavějších pomluv si nepřipouští, že právě oni špiní atmosféru ve společnosti. Ačkoli mluví o slušnosti, sami jednají krajně neslušně, pomlouvačně či nezákonně. Posoudit to dokáže nezávislý soud.

V případě Říčan soud rozhodl, že volby proběhly regulérně. Přesněji. Žalobce o mně osobně tvrdil, že jsem se dopustil četných nezákonností a z toho důvodu měly být volby neplatné. Soudci však návrh zamítli. V odůvodnění se píše: Soud musí konstatovat, že navrhovatel svá tvrzení neopřel o žádné relevantní důkazy…  Soud se zabýval i otázkou údajné cenzury a zneužívání městského věstníku Říčanský Kurýr: Pokud jde o tvrzení, že obecní média podléhají cenzuře, předložil navrhovatel kopii článku „Zamyšlení než půjdeme volit“… Článek je vůči vedení města Říčany kritický, a přesto byl uveřejněn. Předložený důkaz tedy cenzuru obecních médií neprokazuje, spíše naopak. Žalobce přitom podporovali a jeho tvrzení šířili četní opoziční politici. Soud tedy žádnou cenzuru v Kurýru neshledal. Jste čtenáři a víte, že v Kurýru mohou zveřejňovat články nejen všechny politické subjekty, jednotliví zastupitelé, ale sami občané. Žádná otázka na starostu či kritika není zakázaná a také kritiku na mou adresu Kurýr zveřejňuje.

Ve Strakonicích naopak soud výsledek voleb zneplatnil. Podle soudců se ve strakonickém městském věstníku jen těžko hledá jakákoliv zmínka o jiných politických představitelích města či článek, který by přinášel jakoukoli kritiku směřovanou vůči vedení města. To je důležité srovnání.

Říčany zápasí s něčím jiným než s cenzurou. Svobodu slova totiž někteří zneužívají pro bezostyšné pomluvy, urážky, zesměšnění a lži. A míří především na mě. Příklad. V kampani se objevily letáky a internetové stránky, které o mně tvrdí, že jsem stíhaný policií, že jsem spáchal podvody apod. Je to velmi závažná pomluva. NIKDY mi nebylo sděleno žádné obvinění, NIKDY nebylo proti mně zahájeno trestní stíhání, NIKDY jsem nebyl v žádné trestní věci obžalován. Musel jsem mnohokrát vysvětlovat, že to není pravda. Před volbami i po volbách, kdy se kolegové zastupitelé rozhodovali, zda mě podpoří jako starostu. Obhajuji se před veřejností, známými i spolupracovníky. Snesu hodně, ale tohle už je moc. Pomluva mi způsobila vážnou újmu a prosím, věřte i vy, že jsem žádný trestný čin nespáchal.

Proti pomluvě se těžko brání. Pamatuje na ni trestní zákoník a doufám, že policie anonymního autora najde, třeba s vaší pomocí.

Svoboda slova není svobodou beztrestně pomlouvat druhé, šířit o nich nepravdivé údaje. Je také dobré vědět, že odpovědnost za šíření možných pomluv nese i vydavatel. Každá redakční rada se občas dostane do rozhodování, zda je zaslaný článek kritikou nebo lživou pomluvou. Volby jsou za námi a věřím, že se situace brzy zklidní.

                                                 Vladimír Kořen,  

starosta (Klidné město)

 

§ 184 POMLUVA

(1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

(2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena