Vybudování 140 servisovaných apartmánů v Alfa Tower nemá podporu říčanských zastupitelů. Investor s městem nejednal a neřešil dopravní zátěž

4. 7. 2021

Investor pro změnu využití objektu volil postup certifikátem autorizovaného stavebního inspektora změnou stavby před dokončením. Tím, že nejednal s městem, se však realizace jeho záměru výrazně komplikuje. Investor chce zahájit stavbu již o prázdninách. Zastupitelé nesouhlasí a vedení města pověřili, aby učinilo veškeré právní kroky k pozastavení stavby.

 

Budova bývalého Interiéru zvaná také Pentagon je nepřehlédnutelnou dominantou Říčan. Investiční společnosti Vihorev Group chce do revitalizace objektu ze 70. let investovat 350 mil. korun. V původně administrativní budově, nově Alfa Tower, plánuje po rozsáhlé rekonstrukci nabízet 140 jednotek ubytovacích apartmánů pod názvem Honest Říčany. Moderní budova má mít nízkoenergetické a ekologické technologie, na které čerpá i státní dotace. Podle slov zástupce společnosti se má jednat o servisované apartmány s kuchyňkou ke krátkodobému, střednědobému i dlouhodobému pronájmu v závislosti na poptávce, plus další dva komerční prostory. Zástupce investora projekt představil zastupitelům s tím, že již v srpnu chce zahájit stavební práce.

 

Stavební úřad v Říčanech povolil v roce 2018 pouze konstrukční úpravy objektu, ale využití zůstalo stejné – tedy administrativa. Stavebník byl stavebním úřadem upozorněn na nutnost zajištění dostatečné parkovací kapacity, která je nyní pouze 35 stání. Stavební povolení se změnou využití objektu na aparthotel bylo učiněno bez jednání s městem v prosinci 2020. Změna užívání byla povolena certifikátem autorizovaného inspektora změnou stavby před dokončením. V rámci platného stavebního povolení byla vypočtena potřeba 87 parkovacích stání, přičemž stavební inspektor, architekt Petr Mráz z Karlových Varů, konstatoval, že úpravy objektu nemají dopad na dopravu v klidu.

 

Tento způsob povolovacího procesu velmi ostře kritizovalo několik zastupitelů Klidného města. Byť zákon tento způsob povolení připouští, město tak nebylo osloveno jako přímý účastník stavebního řízení. Zastupitelé Vladimír Kořen, Martin Gebauer i místostarosta Pavel Matoška upozorňovali zejména na nekorektnost tohoto kroku a na fakt, že se investor nevypořádal s nároky na parkování a následné dopravní napojení v lokalitě, která podléhá regulačnímu plánu a již teď je nadměrně zatížená dopravou. Proto byl starosta města David Michalička (Klidné město) zastupiteli pověřen, aby podnikl veškeré právní kroky k pozastavení výstavby projektu Alfa Tower, a to do doby, než bude schválen regulační plán v dané oblasti.

 

V souvislosti s projednávaným projektem Alfa Tower se vzdal členství v poradním orgánu města - Výboru pro územní plánování a regionální rozvoj - říčanský projektant Václav Steinhaizl. Ve výboru působil 10 let jako nominant říčanské ODS. Coby zástupce investora, společnosti Vihorev Development Prague East, s. r. o., je však patrně ve střetu zájmů.

Prezentace je zaznamenána na YouTube kanálu jednání Zastupitelstva města Říčany dne 9. 6. 2021.

Kateřina Lauerová

Tisková zpráva města

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena