Vybudujme město dopravy budoucnosti

27. 8. 2022

Možná se podivujete, co je to za nesmysl považovat Říčany za město dopravy budoucnosti. Množství projíždějících a parkujících automobilů ve městě každý rok narůstá a doprava je v posledních 15 letech největší problém města.

Jsem přesvědčen, že jsme schopni město dopravy budoucnosti vybudovat. Chce to VIZI, KONCEPCI a ODVAHU a za dalších 15 let toho dosáhneme. Následující 1–2 roky nebudou pro mnoho lidí ekonomicky snadné kvůli vysokým cenám energií a inflaci. Říčany se ale nachází v těsné blízkosti Prahy, což je jedna z nejbohatších aglomerací v Evropě. Bohatství Prahy nám pomáhá, ale současně nám její parkovací zóny a nadměrný růst počtu obyvatel v okolí způsobuje enormnídopravní zatížení. Nicméně město disponuje rozpočtem, který má rezervy v podobě dodatečných čistých příjmů z měření radary v řádu 60–100 mil. Kč a ty lze smysluplně zpět investovat do dopravy.

Podle nedávného průzkumu v Říčanech 35 % obyvatel považuje za největší problém města tranzitní dopravu a zácpy aut, 10 % parkování a současně celých 46 % považuje za prioritu rozvoje města zlepšení infrastruktury pro chodce a jiné druhy mobility než automobil.

Máme zde paradoxy. Všude slyšíme stížnosti ohledně velkého množství aut, velkého provozu a nemožnosti zaparkovat. Je to pravda a je to většinou pohled majitele auta v produktivním věku, který tento problém sám vytváří. Potřebuje se co nejrychleji dostat do práce, nakoupit, zavézt děti do školy nebo na kroužek. Je třeba poznamenat, že mnohdy nemá jinou alternativu.

Je zde i druhý pohled možná stejně velké skupiny obyvatel ve městě, a to jsou senioři, mladí lidé bez auta, maminky s malými dětmi, jejichž nejčastější formou je kupodivu chůze, veřejná doprava, případně stále oblíbenější kolo, e-kolo nebo e-koloběžky.

Třetí samostatnou skupinou vytvářející největší tlak na dopravu a parkování v Říčanech jsou řidiči z okolních obcí a dálkový tranzit.

Jaká by tedy měla být vize? Rozvíjejme město pro všechny druhy dopravy a smysluplné využití veřejného prostoru a zapojme občany do rozhodování o jejich preferencích, jak se udržitelně pohybovat ve městě.

Protože jsme v tomto Kurýru limitováni rozsahem příspěvku, přečtěte si konkrétní plány na webu nebo v našem Kurýru Změny pro Říčany.

Tomáš Krebs (Změna pro Říčany – STAN)

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2023 Všechna práva vyhrazena