Vyhodnocení ankety „Možnost vybudování vodovodu v oblasti Nového Pacova (Radošovic)“

19. 8. 2013

Dne 5. 6. 2013 proběhla v MěKS schůzka s občany, na které jim byly předány informace ohledně záměru uskutečnit výstavbu vodovodu v ulicích – Výhledová, Pomněnková, Na Ladech, Nad Potokem, Nad Bahnivkou, Dolní, Osadní, Horní, Maková, Na Mýtince, Letní, Domácí, Mechová, Pokračovací, Na Okraji, Okrajová.

 

Před konáním této schůzky město prostřednictvím pozvánky do schránek oslovilo cca 150 občanů – vlastníků pozemků ve výše uvedených ulicích.

 

Při samotném jednání projevilo zájem o výstavbu vodovodu (suchovodu) 44 občanů, z toho 34 občanů následně přislíbilo i finanční spoluúčast. Celkový zájem ze strany občanů činí cca 29,3 %. Vzhledem k malému počtu zájemců vedení města rozhodlo o nerealizaci vodovodních řadů ve výše uvedených ulicích.

 

Eva Kramářová

Referent oddělení investic a údržby

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena