Výstava trofejí v Kostelci nad Černými lesy

2. 7. 2013

V sobotu dne 25.05. 2013 pořádal Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí, státní správa myslivosti ve spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem Praha – východ výstavu nejen srnčích trofejí za uplynulou mysliveckou sezonu duben 2012 – březen 2013.

 

Trofeje jsou výsledkem snahy myslivců z 21 honiteb v působnosti obce z rozšířenou působností Říčany a výstava se konala ve slavnostních prostorách zámku v Kostelci nad Černými lesy v sále Smiřických. Zahájení výstavy se také zúčastnili vážení hosté, paní Mgr. Helena Langšádlová, poslankyně PSP ČR, představitelé města Kostelec nad Černými lesy, pan starosta Ing. Jan Svatoš, místostarostka paní Ing. Jana Havelková a ředitel Školního lesního podniku pan doc. Ing. Václav Malík, Ph.D.

Samotné chovatelské přehlídce předcházelo každoroční hodnocení trofejí, které provedla jmenovaná hodnotitelská komise sestavená z řad zkušených myslivců. Hodnocení proběhlo v budově Městského úřadu v Říčanech dne 07.05. 2013. Bylo ohodnoceno 166 ks srnčích, 4 ks daňčích trofejí a 1 muflon. Na základě výsledků hodnocení trofejí se ukázalo, že někteří lovci se nevyvarovali lovu nadějných srnců, které hodnotitelská komise označila červeným bodem, tzn. chovný kus.

Díky finančnímu daru od města Říčany, zastoupené Mgr. Vladimírem Kořenem se mohl uskutečnit bohatý doprovodný program po celou dobu myslivecké výstavy. Doprovodný a zajímavý program zajišťoval pan Jan Šlosar včetně ukázky se zajímavým výkladem ze života dravců. Především děti ocenili kontakt s ochočenou liškou, kterou si mohli v případě zájmu i pohladit. Velký zájem návštěvníků patřil střeleckému laserovému trenažeru, který zajišťoval pan Milan Melich. Zde si mohl každý návštěvník sám vyzkoušet své střelecké umění. Celodenní průběh výstavy byl provázen uměním trubačů z řad zaměstnanců Školního lesního podniku v Kostelci nad Černými lesy (Ing. Jiří Neuhöfer, Ing. Anna Švehlová, Ing. Otakar Švec a Ing. Iveta Nosková), kterým patří poděkování. O zajímavý výklad k umění trubačů se postarala Ing. Anna Švehlová, která uváděla jednotlivé ukázky.  Doprovodný program doplnila mimořádná prohlídka s odborným přednesem historie jinak nepřístupných zámeckých prostor zámku v Kostelci nad Černými lesy s průvodcem Ing. Jiřím Neuhöferem.  

Nebylo by na škodu, aby se chovatelských výstav účastnilo větší procento myslivecké populace. Zpestřením hodnocení a výstavy samé byly jako obvykle kuriozity trofejí srnčího paroží, které se každý rok podaří ulovit v honitbách celého území, kdy někteří z myslivců takovou trofej považují za cennější a vzácnější. Překvapil nás zájem ze strany neodborné veřejnosti, kteří výstavu navštívili a doufáme, že nás svou návštěvou potěší i v příštích letech konání myslivecké výstavy či dalších mysliveckých akcí pro širokou veřejnost.

I přes nevlídné počasí, které panovalo, se ozývaly převážně pozitivní ohlasy z řad návštěvníků, ať už laické veřejnosti či z řad myslivců. Poděkování patří starostovi města Říčany, panu Mgr. Vladimíru Kořenovi za finanční podporu myslivecké výstavy a řediteli Školního lesního podniku, panu doc. Ing. Václavu Malíkovi, Ph.D. za poskytnutí nejen historických zámeckých prostor sálu Smiřických, pro uspořádání výstavy. Dále bych poděkoval všem účastníkům, kteří se podíleli na přípravě výstavy či zajišťovali doprovodný program.

 

Ing. Jiří Dvořák

státní správy myslivosti

MěÚ v Říčanech

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena