Výstavba nového vodojemu v Říčanech úspěšně pokračuje, větší část je již hotova

1. 7. 2013

Již 10 měsíců trvá výstavba nového vodojemu v Říčanech. Realizace projektu, který je financovaný z evropských dotací, tak probíhá úspěšně podle časového harmonogramu. Na konci srpna dojde k jeho přepojení na stávající zásobárnu pitné vody. Finalizace stavby se plánuje v listopadu 2014.

Výstavba další akumulační nádrže na pitnou vodu pro cca 20 tisíc obyvatel začala v září loňského roku v lokalitě na Olivovně. Nový vodojem bude mít více než dvojnásobný objem oproti stávajícímu vodojemu, který již nedokáže zásobovat narůstající počet obyvatel v Říčanech kvalitní pitnou vodou v dostatečném množství. Bude zásoben vodou z přivaděče z Uhříněvsi.

Tento projekt město řešilo již od roku 2009, ale finanční podporu se podařilo získat až v roce 2012. Dotace téměř 26 milionů korun z Operačního programu životní prostředí pro vodu, vzduch a přírodu pokryje více než dvě třetiny celkových nákladů na projekt.

„Investice do vodojemu je nutná, pokud by se stala nějaká větší havárie na přivaděči ze Želivky, může být naše město během velmi krátké doby zcela na suchu,“ vysvětluje starosta města Vladimír Kořen /Klidné město/.

Stavební práce pokračují dokonce rychleji než podle původního plánu. Na konci května došlo k dokončení veškerých železobetonových konstrukcí.

"Nyní provádíme vodotěsné zkoušky dvou nádrží a následně začne montáž vystrojení vodojemu - vodovodní potrubí, armatury a elektroinstalace. Také proběhne obsypání vnějších stěn vodojemu zeminou a jeho napojení na kanalizaci," říká Jan Dosoudil, technický dozor investora.  Současně se v areálu původního vodojemu budují dvě nové vodoměrné šachty a nové trasy vodovodního potrubí.

Průběžnou technickou a finanční kontrolu provádí Státní fond životního prostředí zastupující Ministerstvo životního prostředí v úloze poskytovatele dotace. "Poskytovatel dotace neměl dosud žádné připomínky k realizaci projektu, který je v mírném předstihu proti časovému plánu," potvrzuje Ludvík Siegel, ředitel společnosti INŽENÝRING PRAHA a.s., která je administrátorem projektu Vodojem Říčany.

Přepojení vodojemu proběhne v srpnu

Nový vodojem bude přepojen dle předpokladu 21. - 22. srpna 2013. "V důsledku napojení nových potrubí na potrubí stávající dojde k odstávce pitné vody v nočních hodinách a to max. od 22:00 do 6:00 hodin. Dle sdělení správce sítí 1.SčV nebude náhradní zásobování vodou cisternami z důvodů přepojování v nočních hodinách. Cisterny budou pouze přistaveny např. u nemocnice,“ sděluje Monika Burešová z Odboru správy majetku města Říčany.

„Zhotovitel a správce sítí bude občany o této situaci informovat přes webové stránky města. Po ukončení prací bude napuštěn vodovodní řad, který bude nutno postupně odkalit a tak může v ranních hodinách dojít k zakalení vody,“ dodává Monika Burešová s tím, že správce sítí a město děkuje všem občanům za pochopení.

Informace o dotačním programu:

Akce: Říčany – výstavba vodojemu
Dotace z OPŽP: 10062381
Lokalita: Říčany
Objednatel: Město Říčany
Zhotovitel: Sdružení "VHS a SSM - vodojem Říčany"

 

Adéla Michalová

tisková zpráva města Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena