Výstavba školy – projednání dopravní studie

28. 6. 2019

Názor - Kryštof Horn, zástupce petičního výboru; Reakce - Alice Štěpánková, vedoucí oddělení investic

V průběhu loňského léta podepsaly dvě stovky obyvatel Komenského náměstí naši petici požadující v souvislosti s výstavbou nové školy řešení dopravy a parkování, a také zlepšení komunikace s místními. Aktuálně jsem zaznamenal obdobnou petiční akci obyvatel Olivovy ulice. Dne 6. 5. 2019 byly představeny výsledky měření dopravní studie, kterou jsme požadovali a jejíž realizací je také podmíněno stavební povolení školy. Konkrétních návrhů stavebních a dopravně - organizačních opatření jsme se však bohužel nedočkali. Vlastní nápady naopak přinesli účastníci „sousedského grilování“ - doufám tedy, že sběr podnětů byl míněn vážně a že návrhy budou skutečně zohledněny i ve finálním souhrnu doporučení od zpracovatele studie. Na jeho veřejné projednání bych tímto chtěl pozvat co nejvíc obyvatel z „Komeňáku“ a „Olivovky“, ale i odjinud. Názory na konkrétní opatření mohou být z pochopitelných důvodů různé, je ale potřeba, aby zazněly a byly slyšet. Vedení města totiž hrubě podcenilo náklady na výstavbu školy - oproti původnímu plánu je nyní potřeba dát více peněz z rozpočtu města a sehnat desítky milionů korun navíc i z dalších zdrojů. Je proto důležité ohlídat, aby zbyly prostředky i na související úpravy dopravní infrastruktury. Vážení sousedé, sledujte tedy prosím pozvánky a přijďte na projednání v co největším počtu. Na květnovém představení byla zástupců veřejnosti jen hrstka. Z obcházení sousedství s podpisovým archem vím, že v našem okolí bydlí mnoho starších spoluobčanů, pro které není jednoduché dojít až k panu starostovi na radnici a také se o akci nedozví z internetu. Apeluji tedy na vedení města, ať uspořádá projednání přímo na Komenského náměstí nebo poblíž něj a především ho propaguje daleko výrazněji než jedním inzerátem o velikosti 6 x 7 cm, schovaným uprostřed zcela nesouvisejícího článku o činnosti Odboru sociálních věcí (str. 20), a to v (květnovém) čísle Kurýru, distribuovaném o víkendu těsně před pondělní akcí. V petici jsme měli na mysli skutečný dialog s širokou dotčenou veřejností, nikoliv jen formální prezentace, o kterých se ani skoro nikdo včas nedozví.  

Kryštof Horn,
zástupce petičního výboru

 

Vážený pane Horne,

dovoluji si krátce reagovat na váš příspěvek týkající se projednání dopravní studie Komenského náměstí. Dne 6. 5. 2019 proběhlo veřejné projednání k dopravní studii, nikoli však k jejím výsledkům, ale pouze z důvodu seznámení veřejnosti s výsledky měření intenzity dopravy na vybraných křižovatkách v lokalitě. Obsah veřejného projednání vyplýval i z jeho názvu „Projednání výsledků měření intenzity dopravy v rámci dopravní studie Komenského náměstí v Říčanech“. Zpracovatel dopravní studie prezentoval způsob provedeného měření i jeho výsledky, sdělil, že bude ještě doplněno měření tranzitní dopravy v Říčanech, které má pravděpodobně zásadní vliv na intenzitu dopravy na jednotlivých křižovatkách. Teprve po vyhodnocení obou měření, a nyní i po posouzení nápadů zaznamenaných v rámci „grilovaček“, bude zorganizováno další veřejné projednání k navrhovaným doporučením – dopravním opatřením.

Pozvánka na první veřejné projednání (6. 5.) byla výrazně komunikována v Kurýru, na webu města v kalendáři, v mobilní aplikaci Říčany v mobilu i na Facebooku jako událost. Váš návrh zorganizovat další veřejné projednání v zasedací místnosti MěÚ na Komenského náměstí akceptujeme, neboť i naším zájmem je, aby se projednání zúčastnil co největší počet obyvatel a každý jejich námět nebo připomínka byla na místě posouzena a projednána. K investičním nákladům na realizaci základní školy lze pouze doplnit to, že náklady na obestavěný prostor odpovídají současným cenám na stavebním trhu, které bohužel v průběhu několika minulých let výrazně stouply. Z tohoto důvodu byl aktualizován i investiční záměr, jehož revizi zastupitelé města na jednání ZMŘ schválili.

Alice Štěpánková,

vedoucí oddělení investic

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena