Vyžádané připomenutí „zítra budou jezdit popeláři“

4. 5. 2024

Praktické připomínání svozu odpadu (kdy se sváží který druh) SMS/e-mailem na vyžádání s vybraným předstihem. Informace vycházející z harmonogramu (i aktuální situace) o svozu odpadu v oblasti – lokalitě místa bydliště.

Zprávy mohou obsahovat:

  • připomínku dne svozu druhu odpadu: STKO / organický odpad / papír / plasty / tetrapaky / kovy;
  • informace o mobilním svozu objemného odpadu (termíny a místa přistavení velkoobjemového kontejneru);
  • možnost přidání edukativního obsahu z oblasti nakládání s odpady (nakládání s ostatními odpady / provoz sběrného dvora / novinky v třídění a recyklaci / atd.).

Zdenek Vávra

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena