Z Moravy přicházejí poděkování za laskavá srdce Říčaňáků

29. 8. 2021

 

Vlna sounáležitosti se strhla bezprostředně po zprávách o tragickém řádění tornáda na jižní Moravě. Sociální odbor v Říčanech byl dokonce jeden z prvních, který kontaktoval kolegyně v postižené oblasti a nabídl pomoc. Obyvatelé našeho města spontánně reagovali a kontaktovali úřad s nabídkou pomoci. Vše pak osobně na Moravě předaly zástupkyně města za pár dní po šokující události, další vlna pomoci byla odvezena v polovině srpna. Sbírky, hlavně ty finanční, pokračují a s postiženou oblastí jsme stále v kontaktu.

„Kdo rychle dává dvakrát dává.“ To platí zejména v případech pomoci po živelných neštěstích. První část pomoci pro Moravu byla předána pracovníkům sociálního odboru v Břeclavi a některým občanům postiženým tornádem přímo v Moravské Nové Vsi již pátý den po události.

Místostarostka Hana Špačková (Klidné město) spolu s vedoucí sociálního odboru Blankou Spolkovou navštívily MěÚ Břeclav, do jehož působnosti spadají dvě ze sedmi obcí zasažených tornádem, a to Hrušky a Moravská Nová Ves. Setkání proběhlo za účasti místostarosty Břeclavi Jakuba Matušky a vedoucí odboru sociálních věcí Jany Matušinové. Sociálnímu odboru byla předána část pomoci pro rodiny postižené tornádem. Navázaná spolupráce obou odborů vedla k dlouhodobé cílené pomoci potřebným rodinám. Dne 10. srpna odvezly pracovnice z Říčan další pomoc, darovanou přímo od lidí, a další prostřednictvím Koloběhu. Dámy dokázaly propojit nabízenou pomoc našich firem a řemeslníků s krizovým štábem v Břeclavi. Zprostředkovaly přímý kontakt na dvanáct zasažených moravských rodin, kterým ty říčanské poslaly na účet peníze hned v prvních týdnech.

 Místostarostka Hana Špačková (Klidné město) popisuje: „Při návštěvě Moravské Nové Vsi jsme viděly obrovské množství neštěstí na každém kroku – na soukromém i na obecním majetku. Připadaly jsme si jako ve válečné zóně. Vedle osobních tragédií a pohromy na veřejných prostranstvích nás zasáhly hlavně zdevastované budovy základní a mateřské školy. Proto bychom si moc přály, aby pomoc občanů Říčan byla soustředěna na obnovu těchto vzdělávacích institucí, které v tuto chvíli nejsou schopné provozu.“

Rodiče žáků našich škol byli osloveni s možností přispět na transparentní účty na obnovu základní a mateřské školy v Moravské Nové Vsi. Přispět může každý na tyto účty, které jsou zveřejněny po celou dobu také na městském webu:

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET

- TORNÁDO MORAVSKÁ NOVÁ VES 

6013203349/0800

 

• variabilní symbol 1 je určen pro Městys Moravská Nová Ves

•  variabilní symbol 2 je určen pro Základní školu

 • variabilní symbol 3 je určen pro Mateřskou školu

 

Pro přeshraniční platební styk IBAN: CZ82 0800 0000 0060 1320 3349.

SWIFT/BIC  GIBACZPXXXX

 

Věříme, že občané Říčan finančními dary nebo osobním nasazením pomohou obec obnovit a znovu vybudovat.

Místostarostka Hana Špačková velmi děkuje všem, kteří dosud ať finančně či materiálně přispěli, a dodává: Je úžasné, jak se naši sousedé, kamarádi i blízcí snaží lidem, které postihla tato přírodní katastrofa, pomoci! Ještě jednou vám za tento lidský a morální přístup velmi děkuji.“

 

Ohromné poděkování si zaslouží sociální odbor městského úřadu Říčany, kterýčele s paní Blankou Spolkovou organizoval veškerou pomoc z Říčan na Moravu.

 

Na Moravu se vezlo hned první úterý po tornádu:

• Poukázky pro potřebné rodiny na sociální odbor Břeclav, který má v rámci ORP pod sebou Moravskou Novou Ves a Hrušky, darovala veřejnost a příspěvková organizace Koloběh.

• Materiální pomoc od společnosti Dekos – R. s.r.o. (jednorázové nádobí, kelímky) uvítali hasiči v Moravské Nové Vsi na jídlo pro hasiče a dobrovolníky. Užitečné byly také pytle, plachty, jednorázové rukavice.

• Okýnko dodalo na Moravu chleba – ten byl předán rodinám a hasičům v Moravské Nové Vsi.

• Požadavek na powerbanky se nám podařilo v neskutečně krátké době přes informaci na sítích během pondělí získat od lidí, kteří nám je přinášeli na odbor (některé i nabité) – o všechny byl na Moravě velký zájem – těm kdo tak rychle reagovali patři velký dík!

Kateřina Lauerová

 

„Finanční prostředky a poukázky z obálek byly rozděleny a předány čtyřem rodinám: V Moravské Nové Vsi se jednalo o matku samoživitelku se dvěma dětmi, kterým tornádo zničilo kompletně celý dům.  Druhou částku obdržela matka s pěti dětmi, kteří přišli o střechu. V Hruškách se jednalo o rodinu se třemi dětmi, kteří přišli o střechu a část domu, a o matku samoživitelku s dítětem, které zůstaly z domu pouze čtyři obvodové zdi.“

Jana Matušinová, vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Břeclav

 

„Ráda bych touto cestou poděkovala, za sebe a zejména za svoji sestru s rodinou, za pomoc při postižení tornádem. Touto formou nejde řádně vyjádřit dík a vděk za podporu materiální, finanční i morální. Návštěva zástupců MěÚ Říčany v obci Moravská Nová Ves byla velmi příjemná a milá a je fajn vědět, že lidem z tak velké vzdálenosti není lhostejné neštěstí obyvatel jiných obcí. Ještě jednou vám všem velký dík.“

Leona Zajíčková za sestru z Mor. Nové Vsi a další postižené lidi

 

„Je to od vás všech úžasné vstřícné gesto a velmi si toho ceníme, při práci v terénu, mezi rodinami, které přišly úplně o vše, z domů jim zůstaly jen trosky, nezůstalo jim nic z osobních věcí. Konkrétně paní, která se svými pěti dětmi bydlela ve starším rodinném domě v Moravské Nové Vsi. Je to pracující samoživitelka, která si vše zajišťovala svépomocí a bude začínat úplně od začátku…“

                      sociální pracovnice OSPOD, MěÚ Břeclav

 

 

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena