Začíná první část rekonstrukce klíčové stoky říčanské kanalizace

7. 3. 2013

Město Říčany zahajuje první etapu rekonstrukce hlavního kanalizačního řadu, který má už delší dobu problémy s nedostatečnou kapacitou. Oprava hlavní stoky A proběhne celkem ve třech etapách. V té první, která má být dokončena v červnu 2013, chce město vyřešit nevyhovující stav odlehčovacích komor. Právě na komorách nedaleko městského centra dochází k častým přelivům splaškové vody přímo do přírody.

Kvůli problémům s hlavní stokou se nemohou v Říčanech připojovat na kanalizaci nové nemovitosti, a to zhruba na 60 % území města. Omezuje to především velké stavební projekty, stavebníci rodinných domů situaci řešení především výstavbou septiků nebo domovních čistíren.

„Konečně začínáme s touto velmi důležitou rekonstrukcí. Potrvá ale několik let, než se dostaneme k cílovému stavu. Po odlehčovacích komorách přijde na řadu stavba kapacitnějšího kanalizačního řádu, jsou tam ale omezení vyplývající z ochranného pásma. Ve třetí etapě se proto postaví velká retenční nádrž. Právě ta by měla zadržet prvotní splach při přívalových deštích,“ vysvětluje starosta Vladimír Kořen /Klidné město/. Finance na celkovou rekonstrukci / zkapacitnění mohou přesáhnout 50 milionů korun.  

První etapa se týká dvou odlehčovacích komor u křižovatky ulic 17. listopadu a Pod Lihovarem. Právě v tomto místě si obyvatelé mnohokrát stěžovali na splašky, které zde přetékají přímo do potoka. Před několika měsíci byla instalována provizorní česla a senzory, které sledují přepad. Před zahájením stavebních prací specializovaná firma pokácí čtyři topoly, které bohužel rekonstrukci brání.

„Rekonstrukce odlehčovacích komor zajistí snížení počtu přepadů odpadních vod do přírody při zachycení plovoucích nečistot a bude stát přes pět milionů korun. Provádět ji bude společnost Porr, která uspěla v otevřené veřejné soutěži,“ říká radní a zastupitel města Miloslav Šmolík /ODS/. Oproti cenám odhadovaných projektantem se tak podařilo ušetřit zhruba třetinu nákladů.

„Rekonstrukce přinese určitá omezení, třeba v dopravě. Omezíme provoz v jednom jízdním pruhu na frekventované ulici Pod Lihovarem,“ doplňuje Evžen Heyrovský z odboru správy majetku města a dodává: „Věříme, že lidé pochopí i to, že musíme pokácet čtyři větší stromy. Určitě v místě vysadíme nové.“

Na druhou a třetí etapu ještě není vydané stavební povolení. Radnice jedná s majiteli pozemků a finalizuje podklady pro stavební řízení. Úpravy na hlavní stoce A by mohly vést ke změně podmínek napojování na kanalizaci. Uvedená rekonstrukce však rozhodně neumožní připojení velkých bytových projektů. Město Říčany už totiž takřka nemá volné kapacity na čistírně odpadních vod.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena