Záhony nebo prach, výkon státní správy

4. 4. 2021

Názor J. Richter, reakce K. Lauerová a T. Mařík

 

Již koncem února byla provedena údržba záhonů na kruhových objezdech v Říčanech. Dne 15. 3. se provádí na dalších záhonech po městě. Na podzim loňského roku nebylo odklizeno všechno spadané listí ve všech ulicích města. Nyní měsíc po odtátí sněhu zůstává veškerá drť včetně nečistot a prachu na ulicích či veřejných prostranstvích. Nové dětské hřiště pod hradem zapadané listím a odpadky, to je vizitka města, které se pyšní přívlastkem o nejlepším bydlení v republice. To, že to není pouze tento rok, ale posledních několik let, je možné doložit.

Je mi srdečně jedno, zda jsme první nebo poslední, ale žádám vedení města, aby konečně začali naplňovat to, co občané skutečně potřebují a nehonili se za vzletnými záběry v televizi. Kruhové objezdy by měly být osázeny bezúdržbovými křovinami a ne náročnými květinami. Ulice by se měly uklízet průběžně, ne 1x nebo 2x ročně a to ještě špatně.

Nyní k výkonu státní správy i samosprávy. Posledních několik let bylo pravidlem, že vyjádření/závazné stanovisko bylo vydáno odborem územního plánování po půl roce. Tento rok dostanete toto stanovisko již po měsíci, ale takové, které vlastně závazným stanoviskem není. Alespoň něco. Jste o krok dál a nemáte zdržení půl roku, ale pouze měsíc; není mi sice jasné, proč musím měsíc čekat na nic neříkající vyjádření, ale je to pokrok. O něco horší situace je na odboru dopravy. Zde mají, jak já tomu říkám, dodací doby 4 - 5 měsíců. Že existuje nějaký správní řád, který má dané lhůty pro vyřízení žádostí, to nikoho nezajímá. Kdo by si stěžoval, taky by mu to mohlo trvat celý rok. Nevěřím, že by se to stalo ze strany úředníků, ale ze strany vedení města bych si až tak jistý nebyl.  Důvod pro toto tvrzení mi dává nedostatečné personální obsazení a odchod některých pracovníků. Tato neutěšená situace trvá již několik let. Inzerát v Říčanském kurýru na referenta s 0,4 úvazkem na dobu určitou mi připadá spíše jako špatný vtip, než seriozní nabídka. Skončil nám starosta, končí nám tajemník. Měli na zajištění úřadu plných 10 let. V jakém stavu jsou jednotlivé odbory, to pozná každý, kdo na úřad přijde. Jsou i takové, kdy je člověk mile překvapen a to je jasná známka toho, že to jde.

Prosím žádné zdůvodňování, stačí mi, když na Velikonoce bude město čisté a přijde mi oznámení o zahájení řízení, které nebude pouze předsunuto před ostatní.

Jaroslav Richter

 

Vážený pane Richtere,

dovolím si reagovat na část vašeho příspěvku za samosprávu: Možná by stačilo jako odpověď přiložit fotografii ze 17. 3. 2021, kdy se po předešlých jarních dnech opět do ulic vrátila zima. A jak se inertní posyp na ulicích hodil. Ne náhodou je konec zimní sezóny stanoven na termín 31. března a není to žádné říčanské specifikum. Až po tomto datu veškerá úklidová technika „přestrojí“ na jarní úklid. Blokové čištění ulic pak začne hned 1. dubna. Ostatně rozpis najdete na webu města v rubrice Život ve městě/Odpadové hospodářství/ Úklid komunikací. Naopak zahradníci musí svou práci odvést již začátkem března, aby nás barevné květinové záhony potěšily hned, jak vyjde sluníčko. Mimochodem květinovou výzdobu si chválí nejen místní, ale často zaujme i projíždějící. A tento trend kultivace veřejného prostoru nemáme v úmyslu měnit. Na čem ovšem neustále pracujeme, a chceme zlepšovat, je úklid města a zapojit se můžete i Vy.

K. Lauerová, tisková mluvčí města

 

 Pane inženýre (a trochu i všichni ostatní),

vyjádřil jste osobní připomínky k výkonu státní správy a v tom samém příspěvku jste zároveň poprosil, aby vedení města nebo odpovědný zaměstnanec neuvedl „žádné zdůvodňování“. Jako tajemník, odpovědný za výkon státní správy, tedy odpovídám všem ostatním, kteří si Váš příspěvek v Kurýru přečetli. Ano, změnou zákona došlo zhruba před dvěma roky k nové povinnosti odboru územního plánování, tedy vydávání závazných stanovisek ke stavbám. Po obecné kritice této změny byl minulý rok navýšen stání příspěvek na výkon této agendy. Došlo k politickému schválení navýšení odborných zaměstnanců úřadu a doba na vydávání stanoviska se postupně zkracovala až na zhruba jeden měsíc. To odpovídá správním lhůtám dle zákona. Součástí „odboru dopravy“, tedy správně odboru správních agend a dopravy, je silniční správní úřad (SSÚ), o kterém se také negativně zmiňujete. Zde se nám správní lhůty opravdu nepodařilo zkrátit po odchodu odborných pracovníků do důchodu. Náhradu se podařilo zajistit až po skoro dvou letech, kdy se na výběrová řízení opakovaně nikdo nehlásil, ne z důvodů zadání (pozice na plný úvazek a dobu neurčitou), ale protože odborníků na problematiku SSÚ je na trhu práce žalostně málo. Nyní do chodu celého úřadu negativně zasáhla epidemie čínské chřipky, ale o tom bylo v Kurýru už napsáno celkem dost… A co se týká posledních deseti let, tak s plnou odpovědností můžu říct, že státní správa fungovala ve srovnání napříč republikou nadprůměrně. Mám se o co opřít, protože se každoročně vyhodnocují obdobně velké úřady a Říčany vychází v efektivnosti činnosti v posledních letech téměř ve všech oblastech nejlépe. Mimo jiné je to dáno i tím, že o 28 % vzrostl počet obsluhovaných občanů regionu (obce s rozšířenou působností) a přitom došlo u odborů, vykonávajících státní správu jen k minimálnímu navýšení počtu úředníků o 9 % (viz tabulka). Počet zaměstnanců úřadu výrazně vzrostl v oblasti samosprávy, tedy činností pouze pro občany města Říčany.

Tomáš Mařík, tajemník

 

Rok       Počet obyvatel ORP        Počet úředníků SS

2010                55 443                              90

2019                71 066                              98

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena