Základní škola při Olivově dětské léčebně

28. 1. 2024

Olivovu léčebnu v Říčanech zná téměř každý, ale někteří nevědí, že její součástí je i škola.

Jejím úkolem je zajistit, aby dětští pacienti nezameškali ve své škole příliš učiva. Žáci se u nás vyučují tři hodiny denně.

Jelikož žáci přijíždějí ze všech koutů republiky, z různých škol i sociálních poměrů, musejí být učitelé velmi flexibilní a připravení na všechno. Vyučování probíhá ve společných třídách pro dva i více ročníků zároveň. Přestože máme oproti běžným školám výhodu nižšího počtu žáků ve třídě, není naše práce zcela jednoduchá. Všichni žáci totiž pracují podle vlastních materiálů a každý má jiné téma, znalosti i tempo. Snažíme se pracovat s každým žákem individuálně a zaměřujeme se i na adaptaci žáka v novém kolektivu.

Nemáme u nás asistenty žáka ani asistenta pedagoga, máme však vlastní školní metodičku prevence a výchovnou poradkyni, které se všemi žáky intenzivně pracují a ve spolupráci s psycholožkou léčebny se starají o psychické zdraví léčených dětí.

Spolupracujeme také se školou Open Gate, kterou s dětmi pravidelně navštěvujeme. Doporučujeme nadané sociálně znevýhodněné žáky, kterým tato škola může umožnit studium.

Vybavení tříd pravidelně modernizujeme. Žáci u nás mají možnost pracovat na nejmodernějších interaktivních tabulích nebo mohou k výuce využívat nové počítače. Dvě třídy jsme vybavili novým nábytkem. Všechny třídy jsou nově vymalovány barvou, která odpovídá vybavení i názvu každé třídy. Nově jsme také zřídili moderní zvonění, které žákům vždy zlepší náladu.

Kvůli rostoucímu počtu žáků jsme v posledním roce otevřeli dvě nové třídy a přijali jsme dvě kvalifikované učitelky pro 1. stupeň. V současnosti má naše škola pět školních tříd, třídu mateřské školy, školní klub a dílnu.

Pokud je tedy vašemu dítěti ať už z jakýchkoliv důvodů doporučen pobyt v léčebně, můžete si být jistí, že v naší škole bude v těch nejlepších rukou.

Kolektiv ZŠ při Olivovně

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena