ZÁKLADNÍ ŠKOLA u ŘÍČANSKÉHO LESA

30. 8. 2019

Beseda s Tomášem Bojarem; ENGLISH CLUB; MEZINÁRODNÍ PROJEKT – ETWINNING ANEB CELÝ ROK V KONTAKTU S FRANCIÍ A KYPREM; SLAVNOSTI UČENÍ; TĚLOCVIK NA KOLOBĚŽKÁCH

Beseda s Tomášem BojareM

Naše škola se i letos zúčastnila programu Týdny mediálního vzdělávání. Letos k nám v rámci projektu zamířil dokumentarista Tomáš Bojar, člověk, jenž autorsky stojí za známými dokumenty Česká republika, Dva nula, FC Roma nebo Mimořádná zpráva. A právě poslední zmíněný dokument, který je zaměřen na porovnání mediálního světa televize a novin, jsme si den před besedou promítli a společně k němu vytvořili několik aktivit. Žáci si udělali představu, jak práce v mediích vypadá, jak se liší od jejich představ a jaké jsou rozdíly mezi tvorbou novinového a televizního sdělení. Beseda s velmi ochotným filmařem probíhala ve velice přátelské atmosféře, žáci pokládali velice dobré a chytré dotazy, které pan Bojar ocenil a velmi ochotně na ně odpověděl.

Vojtěch Vytiska, vyučující ČJ

ENGLISH CLUB

Ve šk. roce 2018 - 2019 navštěvovalo English Club celkem 71 dětí v pěti úrovních pod vedením pěti vyučujících – Movers (p. uč. McFadyen), Flyers (p. uč. Vegricht), KET (p. uč. Uriková), PET (p.uč. Pokorná), FCE (p. uč. Weiglhofer). K jazykovým zkouškám se přihlásilo deset žáků. Kurzy se budou otevírat i ve šk. roce 2019 – 2020; rodičům budou na začátku září rozeslány informace a přihlášky.

Zuzana Pokorná

 

MEZINÁRODNÍ PROJEKT – ETWINNING ANEB CELÝ ROK V KONTAKTU S FRANCIÍ A KYPREM

Ve šk. roce 2018 - 2019 se naše škola poprvé zúčastnila mezinárodního projektu na podporu rozvoje angličtiny – etwinning. Našimi partnerskými školami byly dvě školy z Francie a jedna z Kypru. Projekt byl rozdělen do několika fází. Všechny školy pracovaly na stejném obsahu, který poté sdílely na webové platformě etwinning, která umožňuje vzájemnou on-line komunikaci. První etapou našeho projektu bylo vzájemné seznamování, zpracovávali jsme tzv. avatary, ke kterým jsme psali krátké medailonky o sobě. Tyto soubory jsme pak vložili na webovou stránku Paddlet, kde je pak mohly vidět partnerské školy a seznámit se s nimi. Cílem druhé etapy bylo seznámit partnerské školy s prostorami naší školy a jejím vybavením. Naším úkolem bylo natočit krátká komentovaná videa. Pracovali jsme v malých skupinkách, každá měla představit určitou část školy, např. venkovní sportoviště, odborné učebny. Hotová videa jsme opět sdíleli na platformě etwinning. Poté jsme si vybrali studenty z projektových škol a diskutovali jsme nad učebními systémy jednotlivých zemí. Následující etapa byla zaměřena na téma: Dobrý a špatný učitel. Každá skupinka natočila krátký film, v němž zachytila jednu kladnou a jednu zápornou vlastnost učitelů. Naší poslední etapou mezinárodního projektu bylo efektivní studium angličtiny. Tento úkol jsme nejprve zpracovávali na webové aplikaci word cloud, kde jsme měli za úkol sepsat třicet nejvíce efektivních učebních metod pro výuku angličtiny, poté jsme vytvořili krátkou anketu, která obsahovala tři samostatné dotazníky. První byl zaměřen na efektivní metody  učení angličtiny, druhý zachycoval způsoby jak učit angličtinu a třetí dotazník hodnotil aplikace pro výuku angličtiny. K závěru roku jsme vytvořili powerpoint prezentaci, kterou jsme odprezentovali před mladšími žáky a tím je seznámili s naším anglickým projektem. Celý projekt jsme si užívali, pomohl nám zdokonalit konverzaci v angličtině a naučili jsme se pracovat s novými programy. Také bychom rádi poděkovali kabinetu AJ, zejména p. učitelce Janě Uríkové a p. učitelce Markétě McFadyen za vedení a podporu v projektu.

Tomáš Vlček (9. A)

SLAVNOSTI UČENÍ

Předposlední školní den jsme odcházející deváťáky proměnili v učitelský sbor a zahradu obklopující Olivovu léčebnu ve školu v přírodě. Deváťáci zúročili své znalosti a dovednosti z absolventských prací nebo přišli s jinými zajímavými tématy pro svá stanoviště. Žáci nižších ročníků si tak mohli vyzkoušet mnoho zajímavých činností – zapojovali el. obvody, určovali dobu rozložitelnosti odpadů, přiřazovali vlajky ke státům, vyzkoušeli si airsoft, počítali množství cukru v nápojích a potravinách, hádali původ mincí, určovali ne/jedovaté rostliny a zvířata, zkoušeli kaligrafii atd. Děkujeme třídním učitelům V. Černému a V. Vytiskovi za organizaci a vedení léčebny za možnost využít jejich krásnou zahradu.

Zuzana Pokorná 

TĚLOCVIK NA KOLOBĚŽCH

Před prázdninami proběhla v několika třídách ZŠ u Říčanského lesa výuka jízdy a koloběžkách pod vedením koloběžkového závodníka a atletického trenéra Zdeňka Hercika. Zdeněk zajistil koloběžky pro všechny děti ve třídě, takže se všichni aktivně zapojili. Děti se seznámily s pravidly bezpečné a zdravé jízdy, dozvěděly se o důležité zásadě střídání odrazové nohy při jízdě i v zatáčkách. Na závěr dvouhodinovky si všichni vyzkoušeli štafetový závod. Výsledky každé třídy pak Zdeněk porovnal s výsledky tříd z jiných škol, což bylo pro děti zajímavým překvapením. Všichni si program chválili a ohodnotili ho školním známkováním na jedničku. Děkujeme Zdeňkovi Hercikovi za zábavný, poučný a užitečný program a těšíme se na případné pokračování. Koloběžkám zdar!

za 2. C třídní uč. Daniela Kótka

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena