Zápis do mateřských škol 2020/2021

2. 5. 2020

pis do mateřských škol bude probíhat týden a bezpečně

Vážení rodiče, v květnu proběhne zápis dětí do mateřských škol. Nemusíte se obávat, připravili jsme celou řadu opatření, jak vaše dítě zapsat a zároveň vás ochránit před nákazou infekčním onemocněním.

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy se řídí školským zákonem s předem zveřejněnými kritérii přijetí. Celé řízení podléhá správnímu řádu. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách mateřských škol zřízených městem Říčany nebo v elektronickém systému: www.skolky.ricany.cz

 

Zápis probíhá v několika krocích

1. Už od 1.dubna je otevřený elektronický systém, kam zájemci zapíší veškerá požadovaná osobní data. Systém se uzavře 10. května ve 23.59 hod.

2. Samotný zápis bude probíhat od 11. do 15. května 2020  – v těchto dnech je nutné, abyste doručili některým z níže uvedených způsobů do jedné nebo více mateřských škol přihlášku (vygenerovanou z elektronického systému).

3. Posledním krokem je odevzdání zápisového lístku do (pouze jedné) zvolené mateřské školy, a to do 20. května.

 

Nabízíme čtyři možnosti doručení přihlášky, každý si může vybrat variantu, která nejlépe vyhovuje.

1. Osobní  předání (s sebou přihlášku, občanský průkaz, rodný list dítěte, doložení očkování v podobě kopie očkovacího průkazu a čestného prohlášení) – k osobní návštěvě využijte rezervační systém (objednejte si konkrétní den a hodinu pro návštěvu školy). Místo předání dokladů bude řádně dezinfikováno, učitelé budou vybaveni ochrannými prostředky, rodiče budou zváni v dostatečně dlouhých intervalech.

 

2. E-mailem, pokud máte elektronický podpis. Nezapomeňte přiložit kopii občanského průkazu a rodného listu dítěte a kopii očkování, které se skládá z čestného prohlášení + kopie očkovacího průkazu.

 

3. Poštou - nezapomeňte k přihlášce přiložit kopii občanského průkazu a rodného listu dítěte a kopii očkování, které se skládá z čestného prohlášení + kopie očkovacího průkazu.

 

4. Datovou schránkou - nezapomeňte k přihlášce přiložit kopii občanského průkazu a rodného listu dítěte a kopii očkování, které se skládá z čestného prohlášení + kopie očkovacího průkazu

 

Odevzdávání zápisových lístků je obdobné (nejpozději do 20. května)

1. Osobně do poštovní schránky mateřské školy      

2. E-mailem

3. Poštou

4. Datovou schránkou

 

Mateřské školy zřizované městem Říčany:

1. Mateřská škola Čtyřlístek Říčany, p.o.,

Domažlická 1656, Říčany

Odloučené pracoviště V řešetě 1704, Říčany

www.ctyrlistek-ricany.cz

tel: 323 631 551; e-mail: reditelka@ctyrlistek.cz

 

2. Mateřská škola Srdíčko Říčany, p.o.,

E.Beneše 204, Říčany

www.mssrdicko.ricany.cz

tel: 323 602 896; e-mail: reditel@mssrdicko.ricany.cz

 

3. Mateřská škola U Slunečních hodin Říčany, p.o.,

Štefánikova 1616, Říčany

www.ms.ricany.cz

tel: 323 604 373; e-mail: jarmila.sebkova@ms.ricany.cz

 

4. Mateřská škola Zahrádka Říčany, p.o.,

Labská 2577/6, Říčany

www.zahradkaricany.cz

tel: 727 943 646; e-mail: reditelka@mszahradka.cz

 

5. Mateřská škola Kuřátko Říčany, p.o.,

Rooseveltova 3, Říčany Kuří

www.mskuratko.ricany.cz

tel: 606 553 595; e-mail: reditel@mskuratko.ricany.cz

Tato mateřská škola, jak jsme již uváděli, je novou mateřskou školou. V době zápisu bude ještě ve výstavbě, právě probíhají poslední stavební úpravy této budovy, která prošla radikální rekonstrukcí. Proto zápis – kontaktní místo pro osobní předávání přihlášek s dalšími požadovanými doklady bude probíhat mimo školu – v obřadní síni v přízemí Staré radnice č.p. 83 na Masarykově nám., Říčany, kde bude osobně přítomna paní ředitelka Hana Koubková. Pokud chcete odevzdat zápisový lístek do schránky, použijte schránku v budově Na Růžku, Olivova 1800, bude označena.

 

Věříme, že zápisy proběhnou v pohodě a bez možnosti ohrožení vašeho zdraví. Připomínám, že zápisy se konají bez dětí!

Ve všech školkách se na vaše děti už teď těší všechny učitelky i správní zaměstnanci.

Přeji vám pěkné jarní dny a pevné zdraví.

Hana Špačková, místostarostka

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena