Zápis do prvních tříd se blíží (12. dubna 2024)

28. 1. 2024

Snad každého, kdo má doma předškoláka, který v září usedne do školní lavice, zajímá, kdy a jak budou letos probíhat zápisy do prvních tříd. Ale také, jak děti doma připravit na snadný začátek do školy... 

Zápis je pro děti i rodiče velkou událostí. Základním předpokladem úspěšného startu ve škole jsou dobré vyjadřovací schopnosti a komunikační dovednosti dětí. Pro úspěšný start do školy často stačí, když si s dětmi pravidelně povídáte, čtete a hrajete. Společné čtení je při rozvoji řeči nenahraditelné. Důležité je zábavnou formou procvičovat řečové schopnosti a výslovnost, třeba pomocí různých říkadel a básniček. Poznávejte barvy, motivujte děti ke kreslení. Budoucí žák potřebuje mít uvolněnou ruku a z prstů zvládnout udělat takzvanou špetku, která je základem pro držení tužky.

Děti se u zápisu „nezkoušejí“. Případná kresba postavy, napodobení písma, obkreslení bodů apod. slouží pouze k vyvrácení podezření, že se případně v otázce zralosti něco přehlédlo. Jde o to, že rozvoj myšlení dítěte se odráží i v jeho kresbě.

Na které děti se letos ve škole těšíme? K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2024/2025 se dostaví děti, kterým bude šest let do 31. srpna 2024 a také děti, kterým byl po zápisu 2023 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Přijetí dítěte není vždy samozřejmostí. Podle školského zákona musí ředitel školy přijmout přednostně děti, které mají trvalé místo pobytu v příslušném školském obvodu a současně nelze překročit stanovenou kapacitu tříd a celkovou kapacitu školy.

Již tradičně předchází v Říčanech samotné společenské formě zápisu elektronické přihlašování. Na adrese https://skoly.ricany.cz jsou vkládány postupně aktuální informace – kritéria přijetí do školy i školní družiny a podrobné informace k přijímacímu řízení. Naleznete zde i návod k vyplnění elektronické žádosti o přijetí. Možnost vyplnění bude zpřístupněna na začátku března 2024.

Dalibor Dudek, ředitel školy

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena