ZÁPISY DO MŠ – OPĚT JEDNO VELKÉ ZKLAMÁNÍ!

23. 4. 2013

Jako každý rok je i letos po zápisech do MŠ nemalá část říčanských rodičů zklamaná a je nucená řešit problémy v důsledku nepřijetí svého dítěte.

Přitom přesně před rokem, v květnu 2012, dostali naději, že na poli MŠ se konečně něco začíná dít. Zastupitelstvu byl tehdy předložen materiál obsahující alarmující data ohledně kapacit MŠ a návrhy k řešení krizové situace. Z nich nakonec zastupitelstvo schválilo tři časově méně náročné varianty se vznikem až 189ti nových míst do konce r. 2013. Místo očekávaného nárůstu ale r. 2013 přináší nepříjemné vystřízlivění. Na jeho začátku se občané města neoficiálně dozvěděli, že část schválených variant kvůli neshodám s investorem či problémům s dodržením hygien. norem nelze zrealizovat a realizace další části variant kvůli zpoždění ve vyhlášení dotačního programu ještě ani nezačala. Ze schválených řešení se tak jen podařilo pronajmout 40 míst v MŠ Kolovrátek. V březnu tento fakt potvrdil i starosta Kořen a místostarostka Špačková. Místo ujištění, že město hledá co nejrychleji nová řešení k předložení zastupitelstvu, občanům sdělili, že aktuálně jsou ve městě důležitější oblasti pro investice než MŠ. Pronajatých 40 míst považují za úspěch, kterého si občané mají vážit, neboť znamená největší nárůst kapacit MŠ za poslední léta. Cílem již není dosáhnout kapacit, které schválilo v květnu 2012 zastupitelstvo, ale 100 míst z voleb. programu Klidného města. Do „splněných“ p.starosta započítává i 14 míst v MŠ Čtyřlístek, která vznikla díky dotaci získané ještě za minulého vedení a to současné ho „jen“ zrealizovalo. Přes velká očekávání se tak letošní výsledky zápisů moc nelišily od těch z předchozích let: v místních MŠ opět nenajde místo přes 200 dětí, přijaty byly pouze děti narozené do května 2009. Rodiče ostatních čtyř- a tříletých dětí musí hledat náhradní řešení, jak poskytnout dítěti potřebné předškolní vzdělání a jak zajistit nutný návrat matky/otce z rodičovské dovolené do zaměstnání. I když nabídka soukromých MŠ je ve městě pestrá, znamená pro většinu rodin významné zatížení rozpočtu, pro některé je možností finančně nedostupnou. Ptáme se proto: Kam se poděla naléhavost řešení problém vyjádřena konkrétními čísly v materiálu předloženém v květnu 2012 zastupitelstvu? Proč vyjádřilo vedení města před rokem nutnost realizace 3 variant a nyní se spokojí s úspěchem 0,5 varianty (v případě získání dotace na MŠ U Sluneč.hodin 1,5 varianty)? Proč si nyní klade nižší cíle a neusiluje o rychlé hledání alternativ ke zkrachovalým variantám? Proč ostatní zastupitelé nepožadují vysvětlení krachu variant, které před rokem schválili, a nežádají náhradní řešení?

Nesouhlasíte– li se současným postojem vedení města a zastupitelů k plnění cílů, které si v oblasti kapacit městských MŠ sami v květnu 2012 v rámci zastupitelstva odsouhlasili, sledujte dále náš blog http://www.ricanyprodeti.blogspot.cz/a přidejte se k chystané petici (o její realizaci budeme informovat)!!!!

Za Říčany pro děti: M.Frýdlová, Z.Havlíková, S.Lédlová, M.Špejzlová, M.Víšková

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena