Září u hasičů

24. 9. 2013

Podívejte se, co vše se dělo během září, a připravte své topení na zimní sezónu - hasiči vám poradí, co je nezbytné udělat.

Ve dnech 16. až 18. srpna asistovali dobrovolní hasiči z Kuří při demolici bývalé samoobsluhy v Kuří. Vodou skrápěli budovu, aby snížili prašnost celé demolice, a tím snížili riziko negativních dopadů na zdraví obyvatel. 24. srpna se tři naši členové vypravili poměřit síly na noční soutěž TFA (nejtvrdší hasič přežije) do Milevska. Právě konání soutěže v nočních hodinách výrazně zvýšilo její náročnost. Celý soutěžní polygon a jeho okolí byl nasvícen za použití různobarevných světelných efektů, díky nimž celá soutěž získala jedinečnou atmosféru. V sobotu 7. září jsme byli k vidění na Veletrhu neziskových organizací na Masarykově náměstí. Opět jsme zde předvedli naši techniku a část našeho vybavení. V ten samý den odpoledne jsme se zúčastnili tradičního Memoriálu Míly Dlabače v Tehovci. Zde se soutěží jednak v požárním útoku podle starých pravidel, dále pak v jízdě zručnosti s loďkou na místním rybníku.

Naše jednotka byla v uplynulém období několikrát povolána k likvidaci nebezpečného hmyzu. Jednou jsme odstraňovali nebezpečný strom na koupališti Jureček. V neděli 9. září jsme byli ve večerních hodinách povolání do Průhonic, kde jsme v součinnosti s dalšími složkami Integrovaného záchranného systému prováděli pátrání po pohřešované osobě. Celá akce se protáhla až do pozdních nočních hodin.

V souvislosti s letošním brzkým ochlazením a nadcházející topnou sezonou musíme připomenout všem, kteří ve svých domácnostech používají lokální spotřebiče paliv, aby před zahájením tohoto období nezapomněli na vyčištění spalinových cest a jejich následnou kontrolu odbornou firmou. Touto problematikou se podrobně zabývá NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 91/2010 Sb., ze dne 1. 3. 2010, o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Jsou zde přesně stanoveny lhůty čištění a kontrol pro jednotlivé spotřebiče paliv. Z těch nejzákladnějších vybíráme: Spotřebiče paliv do 50 kW včetně. Tuhá paliva: čištění spalinové cesty 3x ročně (sezonní provoz 2x ročně), kontrola spalinové cesty 1x ročně. Kapalná paliva: čištění spalinové cesty 3x ročně, kontrola spalinové cesty 1x ročně. Plynná paliva: čištění spalinové cesty 1x ročně, kontrola spalinové cesty 1x ročně. Výběr pevných (tuhých) znečisťujících částí a kondenzátů u všech spotřebičů do 50 kW včetně 1x ročně.

Spotřebiče paliv nad 50 kW. Tuhá paliva: kontrola a čištění spalinové cesty 2x ročně, výběr pevných (tuhých) znečisťujících částí a kondenzátů 2x ročně, čištění spotřebiče paliv 2x ročně. Kapalná a plynná paliva: kontrola a čištění spalinové cesty 1x ročně, výběr pevných (tuhých) znečisťujících částí a kondenzátů 1x ročně, čištění spotřebiče paliv minimálně dle pokynů výrobce.

S přáním pěkného začátku podzimu

Filip Šilar, jednatel SDH Říčany

www. sdhricany.wz.cz

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2023 Všechna práva vyhrazena