Zastaví KM (Klidní město) rozvoj města? - Názor Miloslav Šmolík, zastupitel

27. 5. 2016

Reakce Zdeněk Hraba

Reakce pana místostarosty na můj článek mne utvrzuje v tom, že rozvoji Říčan je potřeba věnovat velkou pozornost. Překvapuje mne, že má zapotřebí psát o nepravdách, zkreslování a demagogii, byť sám mnohé nepravdy snad z neznalosti píše či překrucuje (náklady na vybudování čistírny, aktuální počet obyvatel, výhled napojení, atd). Jakoby chtěl za každou cenu získat sympatie voličů v blížících se krajských volbách.

Město by mělo pracovat na koncepci strategie a rozvoje města se všemi důsledky a zvažovat řešení, než v rozporu s územním plánem bránit rozšíření i základních infrastrukturních potřeb.

Naším cílem rozhodně není podpora gigantických developerských projektů a od roku 2010 úspěšně spolupracujeme na umírněném rozvoji města a posílení potřebné občanské infrastruktury. Při tvorbě územního plánu jsme ve Výboru pro územní rozvoj, který jsem vedl, uvažovali koncepčně. Většina budoucích kapacit je pod regulačními plány, které město schvaluje samostatným procesem a může je tedy podstatně ovlivnit. Je nutné zdůraznit, že nerozšíření čistírny nic pozitivního nepřinese, naopak. Navíc nadále budou vznikat jímky a přílivu obyvatel se stejně neubráníme, i když bychom si to všichni logicky přáli. Můj odhad nárůstu počtu obyvatel v příštích letech vychází i ze zkušenosti, že od roku 2000 se jejich počet navýšil o cca. 4tisíce, a to se stavělo víc než dnes.

Vedení města bylo mj. opakovaně upozorněno Středočeským krajem na nutnost dodržení svého závazku rozšíření kapacity čistírny nejpozději do roku 2020 vč.zkušebního provozu. Zatím však nezadalo ani zpracování projektu, a to k dnešnímu datu podle oficiálních údajů není stále připojeno cca 2000 lidí.

Referenda o rozšíření čistírny se v ODS nebojíme, je ovšem otázkou co (Klidnému) městu kromě očekávané podpory Z.Hraby v krajských volbách přinese, jaká bude účast, kolik bude stát peněz? U takto důležitých a koncepčních rozhodnutí by mělo rozhodovat vedení města, které má komplexní znalost problematiky.

Ohledně zmiňovaného developerskému projektu „několika bytových domů“ nutno poznamenat, že se jedná o projekt dvou třípodlažních viladomů jejichž součástí mají být i služby. Infrastrukturu má zčásti vybudovanou a rozhodně nemá zásadní souvislost s rozšířením ČOV, kterou Z.Hraba uvádí zřejmě aby odvedl pozornost od problémů vedení města vč. většiny těch, co nedávno popisoval Náš region.

Je vedení města opravdu schopno naslouchat i jiným než svým názorům, nebo si s námi i prostřednictvím D21 vlastně jen šikovně hraje?

Miloslav Šmolík, zastupitel

Šlápl jsem na něčí kuří oko?

Poslední příspěvek M. Šmolíka, věnovaný opět mé osobě, je tentokrát osvěžen tématem krajských voleb. Ano, je pravdou, že jsem kandidátem Starostů a nezávislých (STAN) – od března tohoto roku. Debata nad vyhlášením referenda k otázce upřednostnění blízkého nebo vzdálenějšího termínu rozšíření čističky odpadních vod se ale vede už od loňského podzimu. M. Šmolík to samozřejmě z jednání zastupitelstva velmi dobře ví. Ale teprve nyní náhle objevil, že téma referenda bylo snad nastoleno kvůli krajským volbám a mé osobě. Čtenáři jsem tak nucen opět připomenout, že polemika M. Šmolíka nastala poté, kdy jsem napsal, že občané Říčan by měli sami v referendu rozhodnout, zda si přejí nejdříve opravit ulice a chodníky, nebo rozšířit čistírnu odpadních vod pro zejména nové obyvatele, kteří se teprve přistěhují.

Ano, myslím si, že spojit hlasování o kandidátkách do krajských voleb s hlasováním o otázce uvolnění dnes bržděné výstavby (respektive o realizaci intenzifikace čistírny odpadních vod, která je dnes podmínkou výstavby v dříve schválených rozvojových plochách), je rozumné a nejméně zatěžující finance města. A já budu jejich volbu (ať už bude jakákoli) samozřejmě respektovat.

Pokládal bych za rozumné spojit otázku rozšíření kapacity čistírny odpadních vod s určením etapizace nové výstavby ve městě novelou územního plánu. Jinými slovy, rozšíření čistírny odpadních vod realizovat, až bude jasně dané, že se město bude zvětšovat postupně a úměrně svým financím a své infrastruktuře. A tedy že v blízké budoucnosti – řekněme, pěti let - se nebude město rozrůstat vůbec a vyšší kapacita čistírny bude vyčleněna maximálně pro stávající obyvatele, kteří se chtějí připojit na kanalizaci, a teprve pak se město může zvětšovat, ale jen po menších, absorbovatelných skocích.

Vyjadřovat se k jakýmsi údajně „přesným číslům“ M. Šmolíka nebo k jeho neúnavnému opakování nesmyslu o definitivním zablokování rozšíření čističky, nemá smysl. Smysl snad má jen si připomenout poučku pověstného propagandisty o účelu 100x opakované dezinformace.

A k „otření se“ o projekt D21? Ptát se občanů Říčan na jejich názor v referendu je podle ODS špatně. Ptát se občanů moderním komunikačním kanálem D21 je podle ODS také špatně. Ideálem ODS je asi ten pověstný „klid na práci“, kdy se vládnoucí „elita“ nikoho neptá, protože má přece „čtyřletý mandát“ a bude si dělat, co si usmyslí.

Zdeněk Hraba, radní

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena