Zážitková výuka geomorfologie na říčanské 1. ZŠ

1. 12. 2019

 

V zahradě 1. základní školy na Masarykově náměstí vznikl výjimečný výukový objekt s venkovní učebnou. Nejen žáci zdejší školy si zde budou moci probádat jeskyni, projít štolou a dojit na dno propasti, ze které se dostanou ven „plazivkou“. Cestou uvidí mnoho druhů hornin i prostor pro netopýry. Autentické zážitky a informace budou určené také žákům ostatních říčanských škol v rámci vzdělávacích akcí Muzea Říčany. Ty budou probíhat v součinnosti školy a říčanského muzea, které je partnerem projektu. Projekt spolufinancovala EU.

Zažít pocit badatele - speleologa i horníka mohou žáci v zahradě 1. základní školy na Masarykově náměstí. Město zde nechalo v zanedbaném koutu zahrady postavit objekt jeskyně se zelenou střechou a venkovním výukovým amfiteátrem pod korunou stromu. Vše citlivě navazuje na stávající část školní zahrady s didaktickým centrem geologie a dotváří nevšední výukovou školní zahradu.

Helmu, lampu, overal a průzkum jeskyně může začít. Po průchodu úzkým vchodem se děti ocitnou v autentické atmosféře krápníkové jeskyně. Osahají si sintrovou stěnu, krystaly kalcitu, aragonit a další nerosty přivezené ze Slovenska. Na uměle vytvořenou jeskyninavazuje kopie štoly s ukázkou rudných žil k těžbě. Štola vede do provizorní propasti, ze které se dostanou „po břiše“ chodbou zvanou plazivka opět ven do prostoru venkovní učebny s ohništěm a posezením. Do prostoru chodeb je také zakomponována pracovna s malým skladem, kde budou umístěny vzorky nerostů a hornin ke zpracování v dílně. Zážitkovou formou se tak budou děti z říčanských škol učit geologii. Rozšiřovat vědomosti a zkoušet praktické dovednosti si zde budou i děti ze školního geologického kroužku, který vede pan ředitel Bednář.

„Již se těšíme na jaro, kdy začneme objekt naplno využívat. Moc děkuji všem, kteří se na projektu podíleli, od stavebníků přes stavební dozor až po finančně technické zabezpečení z města Říčany. Zejména děkuji spoluautorům Petru Schnablovi a Jakubu Halašovi, za připomínky během stavby Milanu Brabcovi s jejich pomocí se stavba ubírala tím správným směrem. Za možnost výběru a zpracování vzorků děkuji panu Matúši Muchovi z firmy Eurokamen Spišské Podhradí,“ komentuje nadšeně dokončení stavby ředitel školy, srdcem geolog, Pavel Bednář a pokračuje: „V dubnu bude učebna slavnostně otevřena a předána do užívání žákům nejen říčanských škol. Při slavnostním otevření bude připraven pestrý program z praktické geologie a mineralogie, který škola připravuje společně s Muzeem Říčany,“ prozrazuje plány ředitel. To by už jeskyně mohla mít i své živé obyvatele. Pomocí trusu sem chtějí k pobytu během dne v létě přilákat netopýry, pro které je vystavěn příletový otvor s prostorem.

Žádost o spolufinancování z fondů EU na projekt Venkovní učebna geomorfologie při 1. ZŠ Říčany podala radnice v listopadu 2017. V listopadu 2019 se stavba za zhruba 3,6 milionu korun kolaudovala a dotace pokryje 2,6 mil. korun. Stavbu provedla společnost MM Hallinto s.r.o., která za sebou má velmi povedenou realizaci například pavilonu plazů v jihlavské ZOO. Technický dozor investora prováděl Martin Kučera.

Kateřina Lauerová, tisková zpráva města

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena