Ze sbírek muzea: Tři říčanské poklady

30. 9. 2023

O víkendu 11. a 12. listopadu bude v Muzeu Říčany vystaven středověký stříbrný poklad, který se v devadesátých letech 20. století našel na Masarykově náměstí. Věděli jste ale, že říčanská historie odhalila také další dva mincovní poklady?

V roce 1807 se pod prahem domu čp. 4 našlo ukrytých 28 pražských grošů z roku 1542. Podle zápisu tehdejšího faráře do farní kroniky se peníze objevily pod prahem do ložnice při rekonstrukci domu. Raně novověký střadatel si je tam zřejmě ukryl na horší časy, případně se mohlo jednat o symbolickou obětinu. Lidé dříve často do základů staveb, pod podlahu nebo pod prahy ukrývali peníze, aby si tak zajistili přízeň štěstěny a osudu.

Další nález byl učiněn o zhruba půl století později. Tentokrát už můžeme mluvit o opravdovém pokladu! V zahradě M. Freunda byl objeven hrnec a v něm 149 kusů pražských grošů z doby krále Vladislava II. Ty doplňují různé zahraniční mince z let 1599–1600. Nález dokládá bohaté obchodní styky říčanských měšťanů. Slibnému rozvoji města zatnula na dlouho tipec třicetiletá válka (1618–1648), během které byly Říčany několikrát vydrancovány a prakticky se vylidnily.

Tyto poklady se dnes nacházejí ve sbírkách rakouských a německých muzeí. Ten největší a nejstarší poklad nyní budete moci spatřit na vlastní oči v Muzeu Říčany. O víkendu 11. a 12. listopadu mezi 13. a 19. hodinou bude k vidění na jedinečné výstavě. Těšíme se na vaši návštěvu!

Radek Holodňák, historik a kurátor sbírek Muzea Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena