Želvy na Říčansku a na dovolené

30. 6. 2024

Želvy jsou exotickou skupinou plazů s krunýřem, vázané na teplejší oblasti světa. Pro naši krajinu nejsou typické, proto může překvapit, že i v České republice máme jeden původní druh. Současná změna klimatu podporuje šíření nepůvodních druhů želv, a to i v okolí Říčan.

Naše domácí želva bahenní (Emys orbicularis) se celkově vyskytuje od jihozápadní a střední Evropy až po Blízký východ. Nejčastěji obývá stojaté, prohřáté mělčiny slepých ramen řek.

V Česku se původní populace již pravděpodobně nevyskytují. Na různých místech, hlavně na Moravě, se zbývající jedinci promíchali s vysazenými nebo z chovů vypuštěnými želvami. Větší a rozmnožující se populace, původem z Rumunska, žije v lokalitě Betlém u novomlýnských nádrží na jižní Moravě. Želvy bahenní u nás mizely od středověku v důsledku vysoušení mokřadů a regulace řek. Sloužily také jako postní jídlo.

Nejčastější želvou v České republice je dnes želva nádherná (Trachemys scripta). Dá se dobře poznat podle žlutých proužků na těle a červených skvrn za očima po stranách hlavy. Pochází z Ameriky, kde se vyskytuje od jihu Spojených států po sever Jižní Ameriky. Jde o jednu z nejchovanějších sladkovodních želv na světě. Lidé ji často vypouštějí do přírody, kde se začíná stávat invazním druhem. V našem podnebí celoročně přežije a v posledních letech byly pozorovány první případy, kdy se želva nádherná rozmnožila. To se může vzhledem k mírnějšími zimám v budoucnu stávat častěji. Nebezpečí představuje hlavně pro naše obojživelníky. V některých rybnících v okolí Říčan je možné želvu nádhernou zahlédnout, jak se sluní na kameni nebo na větvi vyčnívající nad hladinu.

Výjimečně je možné spatřit i další cizí sladkovodní druhy, například v jedné zátoce na Slapech je dlouhodobě pozorována kajmanka dravá.

Během prázdnin u moře můžeme potkat některé suchozemské býložravé želvy. V Chorvatsku, Itálii, Řecku a na středomořských ostrovech to nejčastěji bývá želva zelenavá (Testudo hermanni). V Turecku nebo Bulharsku želva žlutohnědá (Testudo graeca).

Ve Středozemním moři žije oceánský druh mořských želv – kareta obecná (Caretta caretta), ale zahlédnout ji je obrovská vzácnost.

Původní druhy želv jsou ve své domovské přírodě chráněné. Je dobré vědět, že zakoupené želvy pro chov doma se dožívají věku přes 50 let. Například želva žlutohnědá i kolem 100 let. Chov je proto závazkem pro více generací.

Jakub Hala

želva zelenavá<BR>Foto: T. Quine<BR>želva nádherná<BR>Foto: J. Paredes<BR>

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena