Zprávy z říčanských městských částí

29. 12. 2021

 

Vánoční okouzlení ve Voděrádkách

Sportovní a společenský spolek Voděrádky připravil na paloučku v Krabošické ulici pro své členy, jejich děti a přátele rozsvícení adventního světla, posvěceného den předem naším nejmilejším farářem – otcem Konstantinem z říčanského kostela.

Každý, kdo si přinesl svou lucerničku, tak si zde mohl posvěcené světlo vzít a odnést si tak domů kousek šťastného světla a pohody. Byla zde umístěna též schránka na dopisy pro Ježíška, kam děti vhazovaly svá vánoční přání. O kus dál byl živý betlém. Děti zde mohly svatému Josefovi a panně Marii svěřit svá tajná přání a dostávaly dárky.

Následovala procházka do bývalých Krabošic, kde v areálu společnosti AVT Group všechny uvítal unikátní audiovizuální betlém. Potom už na děti a rodiče čekalo překvapení – na původní budovu statku se promítala přáníčka dětí. Vypadalo to nádherně. Děkujeme za skvělý nápad. Na závěr byl připraven ohňostroj. Díky tomu, že lidé na akci přicházeli postupně a dodržovali aktuálně platná vládní nařízení, tak sobě i dětem připravili krásný večer s nádechem vánočního okouzlení.

Speciální poděkování: Chtěli bychom velice poděkovat za pomoc a spolupráci všem, kteří ten večer pomohli připravit dětem nezapomenutelný předvánoční zážitek. Děkujeme otci Konstantinovi za posvěcení adventního světla. Naše poděkování patří také panu Vlčkovi, který připravil část předvánočního zastavení ve svém areálu firmy AVT Group. Velké díky za pomoc při dodržování bezpečnosti na komunikaci náleží Městské policii Říčany. Děkujeme také dobrovolným hasičům z Kuří za asistenci při bezpečném pálení ohně. Děkujeme Vlastíkovi Bartoňovi za vánoční jmelí. Děkujeme všem členům našeho spolku, kteří ten večer pomáhali. Děkujeme všem, kteří poskytli spolku dar na činnost v příštím roce. Děkujeme též nejlepšímu místnímu fotografovi Ondřeji Dupkalovi, který akci nafotil. Více zde: https://www.voderadky.com/aktualne-z-naseho-spolku/ .

Za Sportovní a společenský spolek Voděrádky

Eva Šimková

V Kuří bude letos mimo jiné realizován nový chodník

Chodník v ulici Květná v Kuří by mělo město realizovat v tomto roce. Na investici ve výši téměř čtyř milionů korun se podařilo získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. V rámci příprav bylo nutné udělat změny v projektu tak, aby chodník odpovídal veškerým technických normám. Mimo jiné bylo třeba zajistit bezbariérovost chodníku či sjízdnost vjezdů do přilehlých nemovitostí.

V Pacově řešili vodovod, kanalizaci a chodník Nad Bahnivkou

Diskutovalo se například o dostavbě vodovodu a kanalizace. Velkým tématem bylo vybudování chodníku v ulici Nad Bahnivkou. Realizaci brání nevyřešené vlastnické vztahy pozemků, na kterých by měl chodník vést. V této lokalitě vznikají nebezpečné situace, neboť kromě rodinných domů je zde tenisový areál, škola, školka a jezdí tudy stovky automobilů i městská hromadná doprava. Město bude společně s osadním výborem situaci řešit. Obyvatele Pacova trápí i překračování povolené rychlosti vozidel v ulici Mírová, kterou využívají řidiči jako objízdnou trasu kolon v Černokostelecké. Řešením by mohlo být úsekové měření nebo zpomalovací semafor, který však vedení města nedoporučuje. Padl i návrh na zřízení nového přechodu pro chodce přes ulici Mírová k volnočasovému areálu.

Pacovští byli také informováni o rozšíření městské hromadné dopravy – od příštího roku bude Ropid posilovat spoje 303 a 428. Město hledá řešení, jak posílit i městské linky, aby jezdily častěji. Město bylo upozorněno na zanesení propustku na Rokytce pod silnicí č. 101 a nebezpečí záplav. Někteří občané vyjádřili nesouhlas s nastavením etapizace územního plánu a požadují, aby kritéria pro uvolňování ploch pro zástavbu byla přehodnocena především u menších ploch navazující přímo na zastavěné území.

Starosta David Michalička se s kolegyněmi z investičního oddělení 6. prosince setkal se zástupci osadního výboru a následně s občany Pacova v „domácím“ prostředí v klubovně u sportovního hřiště.

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2022 Všechna práva vyhrazena