ZŠ A MŠ NEMO

27. 9. 2019

V NEMU plujeme jako o závod…

ZŠ NEMO dokončila plánovaný 1. stupeň, máme tedy pět tříd a celou budovu v tenisovém areálu Nový Pacov. Otevřeli jsme novou počítačovou učebnu a vybavili jí notebooky a tablety v rámci dotací ze Šablon II.  Žáci 4. a 5. ročníků se v rámci ITC výuky naučí pracovat v prostředí Microsoft, založit a odeslat e-mail, vyhledávat informace, vkládat obrázky, pracovat s programy Office a Powerpoint. Vyrobí si vlastní fotoknihu. Nedílnou součástí je i proškolení o nebezpečí na internetu.

Primární prevenci se věnuje naše škola velmi intenzivně, čemuž přispívá rodinné prostředí s méně žáky ve třídě (průměrně 13). Výchovná poradkyně a třídní učitelé se s žáky pravidelně setkávají při programech Zipyho a Jablíkovi kamarádi a v rámci komunitních kruhů se ve třídách probírají různá témata, co děti trápí, z čeho mají radost a jak řešit případné bolístky na duši. Pokud se děti a žáci cítí ve škole dobře, projeví se to i na výsledcích vzdělávání.

Školou prostupuje celoroční téma, tento rok výročí Sametové revoluce, kdy se pomocí workshopů žáci zamyslí nad významem demokracie a jak je potřeba o ní pečovat. Budeme opět navštěvovat divadla, výstavy a zvát si do NEMA zajímavé osobnosti.

Rozvoj angličtiny jsme posílili o dva rodilé mluvčí, kteří se žáky konverzují ve vybraných  hodinách metodou CLIL i v rámci tzv. English clubu. 2 x týdně tráví rodilý mluvčí dopoledne i s dětmi v bilingvní třídě Frogs ve školce.

Školka NEMO se může chlubit environmentální zahrádkou a užívat ITC učebnu i pro předškoláky. Ti se každý týden podívají do ZŠ NEMO a vyzkoušejí si roli školáka. Kdo by se chtěl k nám přidat, zveme zájemce o ZŠ NEMO na dopoledne nebo odpoledne do NEMO ŠKOLIČKY, která probíhá každou středu. Děti si vyzkouší nejen grafomotoriku, počítání, vyvozování hlásek, ale i práci mezi opravdovými školáky v ZŠ. Zájemci volejte ředitelku na tel: 777 727 334.

Den otevřených dveří v MŠ a ZŠ NEMO chystáme na sobotu 9. 11. Od 10:00 hod. zveme děti na divadelní představení „Evelínko, recyklace o kole není“, po divadle si děti budou moci vyrobit zajímavé věci na téma „RECYKLACE“ a vy se můžete podívat, jak to u nás v NEMU vypadá. Těšíme se na vás. Tým NEMO, www.nemoricany.cz

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena