ZŠ Bezručova

28. 9. 2018

Na startu nového školního roku

3. září se po dvou měsících opět otevřely dveře školy. Začal školní rok 2018 – 2019 a já si dovolím uvést první statistiku:

Školní rok zahájilo na Bezručovce 757 žáků ve 32 kmenových třídách. Křivka nárůstu počtu žáků se nyní ustálila.

95 prvňáčků poprvé zasedlo do školních lavic. Škola má dvě pracoviště – v Bezručově ulici a v Sokolské ulici.

Nadále jsme škola s dlouholetou profilací na rozvoj hudebnosti dětí a podporu jazykového vzdělávání.

O děti se stará 51 učitelů, 9 vychovatelek školní družiny a 18 správních zaměstnanců.

Škola zaměstnává dva anglicky mluvící učitele z Kanady a rodilého mluvčího.

Na škole nyní pracuje školní speciální pedagog a pět školních asistentů, kteří se starají o žáky se specifickými poruchami učení a žáky dlouhodobě školně neúspěšné.

Škola vstupuje druhého roku realizace projektu „Podpora škol v rámci operačního programu výzkum, vývoj, vzdělávání – „Šablony“      • Realizace 31. 8. 2017 – 31. 8. 2019

• Cílová částka: 1 835 748 Kč

• Obsah:

- vzdělávání pedagogů

- vzdělávání rodičů

- zájmové kluby

- práce školního speciálního pedagoga

- práce dvou školních asistentů

Cílem je podpora celoživotního vzdělávání učitelů, podpora vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení, rozšíření nabídky zájmového vzdělávání a rozšíření spolupráce s rodiči formou nabídky vzdělávacích akcí.

Druhým projektem, který stojí na počátku své realizace, je projekt  Moderní výuka anglického jazyka a počítačová výuka na základních školách v Říčanech“

Vyhlašovatel: Integrovaný regionální operační program

Žádost podána: Městem Říčany - zřizovatelem školy

Cílem projektu je:

• zajistit kvalitní výuku anglického jazyka

• posílení a zkvalitnění a výuky počítačové gramotnosti a IT (ICT)

• vyřešení konektivity WNA/LAN v souladu s přílohou č. 8 Specifických pravidel

Popis Projektu: Projekt umožní nadaným žákům postupovat rychleji vpřed a těm, kteří nadání na jazyky nemají, umožní stále se vracet, procvičovat a opakovat.

Učitelé i žáci ocení možnost snáze a kvalitně se v anglickém jazyce vzdělávat.

Pořízený software povede ke zkvalitnění výuky a k rozvoji vzdělávacích možností.

Zlepšené technické zázemí v podobě nových interaktivních tabulí, barevných tiskáren, 3D tiskárny podpoří zajímavost a pestrost výuky.

 Nové nastavitelné židle a odpovídající PC stoly umožní zdravé sezení dětí.

Instalací schodišťových plošin a výstavbou bezbariérových WC se stává škola bezbariérovým zařízením.

Všem žákům školy a jejich rodičům pohodový a plodný školní rok 2018 – 2019.

Marie Lejčková – ředitelka školy

 

Kytlice 2018

Každý týden v srpnu vyjíždí parta učitelů a dětí od naší Bezručovky vstříc letnímu dobrodružství na letní školičku. Letos v termínu od 4. 8. do 11. 8. se od naší školy vydaly na cestu do vesnice Kytlice hned dva autobusy. Tak trochu jsme nevěděli, do čeho jdeme.

Netrvalo to dlouho a byli jsme v cíli, obří retro budova a skvělé zážitky jsou tu. Příjemný vedoucí pan Petr a jeho paní nás celý týden mateřsky opečovávali, jídlo bylo také moc dobré. Jak si jistě vybavujete, letos bylo opravdové léto, ale tady příjemný stín venku pod starými stromy a uvnitř velký divadelní chladný sál. Večer se dalo vyvětrat, a to se to krásně spalo... Již zmíněný dosud největší počet účastníků v dějinách pořádání letních táborů Bezručovky (68 dětí a sedm dospělých učitelů stále srdcem v Bezručce) mohl spustit akci.

Letos máme novinku – vznikla taneční sekce. Pod vedením Fado a Fidu nacvičily tanečnice tři taneční výstupy. Hudebníci a zpěváci zaujali svá místa v divadelním sále a herci nacvičovali a zkoušeli role, nejvíce ve stínu lípy. Na hlavní role byl proveden konkurs a děti samy rozhodly  o aktérech hlavních rolí. Co takhle svatba, princi? V podání našeho uskupení jste měli možnost navštívit náš muzikál 5. 9. 2018 od 18 hodin v Labuti. Dopoledne se hrálo pro děti z mateřských škol a pro žáky z Bezručovky.

Jaké to tedy letos bylo? Troufám si říci, že dost dobré. Přes velké vedro se sportovalo, byly soutěže a odměny, jelo se vláčkem na výlet. Jedno dopoledne jsme strávili na koupališti v České Kamenici a prohlídli jsme si toto malé město. Jen zdravotník měl občas plnou čekárnu pacientů s drobnými nehodami, ale to k tomu tak trochu patří.

Tak mám tak trochu strach, že se zase asi příští srpen pojede…

IŠ, tajný agent táborový

 

PODĚKOVÁNÍ

Jménem vedení školy děkuji školnímu orchestru Junior Stars Band, který v neděli 9. září doprovázel pana prezidenta Masaryka městem v rámci městských oslav, za výbornou

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena