ZŠ Bezručova

30. 8. 2019

Co nového na Bezručce; Nový školní rok za dveřmi; Letní školička na Bezručce

Co nového na Bezručce

Stejně jako v minulých letech se na Bezručce udály nové věci. Během prvního měsíce prázdnin došlo k vymalování chodeb na druhém stupni a sociálních zařízeních po celé škole. Dále bylo na chodbách druhého stupně a ve dvou učebnách položeno nové lino, které se do interiéru školy výborně hodí. Kromě tohoto došlo i k výměně umyvadel ve specializované učebně výtvarné výchovy. Keramická a zaneřáděná umyvadla byla vyměněna za nové plastové výlevky, které budou dle mého soudu pro hodiny výtvarné výchovy efektivněji využitelné.

Během prázdnin byly vytvořeny nové webové stránky, které jsou plně funkční od 20. 8. 2019 na adrese: https://2-zakladni-skola-ricany-bezrucova-p-o.webnode.cz/

 Poslední novinkou v naší škole je dotyková nástěnka Amos Vision, kde si budou moci jak žáci, tak zákonní zástupci vyhledat informace, které budou potřebovat. Kromě školních informací, jako je suplování, akce školy apod., zde můžeme nalézt i jízdní řád; uživatelé se dostanou i na webové stránky školy, kde naleznou informace, které potřebují.

Jan Šindelář, ŘŠ

 

Nový školní rok za dveřmi

Dva měsíce prázdnin jsou u konce a začíná opět desetiměsíční školní „maratón“.

Školní rok 2019 – 2020 začíná v pondělí 2. září 2019. Od září 2019 se posouvá začátek vyučování o 5 minut. Nové zvonění naleznete na webových stránkách školy.

Na obou pracovištích školy (v Bezručově a v Sokolské ulici) ve stejný čas – 8:15.

Budovy budou otevřené od 7:55.

První školní den je věnován slavnostnímu přivítání a zahájení školního roku.

Přivítání bude trvat maximálně hodinu. Vítáni jsou i rodiče či prarodiče.

Na odloučeném pracovišti v Sokolské ulici jsou umístěné tři třídy prvního ročníku – dvě třídy s běžným programem výuky a jedna třída s bilingvním programem. Třída s hudebním zaměřením je umístěna v Bezručově ulici.

Další informace k zahájení školního roku naleznete na webových stránkách školy: https://2-zakladni-skola-ricany-bezrucova-p-o.webnode.cz/

Přejeme všem školákům i rodičům šťastné vykročení do nového školního roku.

za pedagogy školy Jan Šindelář – ředitel školy

 

Letní školička na Bezručce

JParta nadšenců z Bezručovky se již po třinácté vydala na týdenní prázdninový pobyt s dětmi. Tentokrát již podruhé do hotelu Kovošrot v Kytlici, kde jsme si připadali jako bychom vůbec loni neodjeli. Prostě jako doma. Celý týden táborníci dávali dohromady další ze známých muzikálových pohádek. Taneční, hudební a divadelní sekce bude mít premiéru v KC Labuť 20. 9. 2019 v 16:00, kam jste všichni srdečně zváni. Sami zde uvidíte, jak velký kus práce táborníci za týden odvedli. Zároveň bychom touto cestou chtěli poděkovat všem rodičům za projevovanou přízeň a vedoucím a praktikantům za velikou pomoc. Snad se uvidíme zase napřesrok.

Za vedoucí letní školičky hlavní vedoucí Jan Šindelář

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena