ZŠ Bezručova

2. 5. 2020

Bezručovka učí (se snaží učit) on-line

 

Po uzavření škol dne 11. 3. 2020 došlo k situaci, se kterou asi žádný učitel nepočítal. Školy zůstaly prázdné, žáci nikde a učitelé se museli naučit spoustu nových věcí, aby byli schopni vyučovat na dálku. Někteří se s tímto problémem poprali lépe, jiní hůře. Musím ale z pozice ředitele školy říct, že všichni pedagogové, kteří se dali do boje s touto nelehkou situací, zasluhují uznání. Možností, jak vyučovat, je celá řada. V prvních dnech distanční výuky docházelo k různým situacím a učitelé hledali cestičky, jak tuto situaci nejlépe zvládnout. Dalším aspektem bylo množství učiva, které jsou schopni žáci v domácím prostředí pobrat. Během prvních dvou týdnů se vše ustálilo. Učitelé pracují s různými on-line prostředky, které mají k dispozici. Někteří učitelé využívají ke komunikaci např. Skype, Messenger, Whatsapp, Zoom, Meet jitsi, Webex, Netrex apod. Krom přímé výuky on-line nahrávají někteří učitelé i videa, která ukládají na Youtube a zpřístupňují je svým žákům. Všichni učitelé se v této nelehké době snaží komunikovat se svými žáky. Z mé strany jim za to patří velký dík.

Žáci i rodiče začali využívat plně systém Bakaláři – webovou aplikaci ke komunikaci se školou. Všichni jsme se dostali do situace, která je pro nás neznámá a musíme se naučit mnoho nového. Jak učitelé, tak děti i jejich rodiče, kterým patří také velký dík za to, jak vše zvládají. A víme, není to vůbec jednoduché.

Jan Šindelář, ředitel školy

 

pis do 1. ročníku trochu jinak

V letošním roce došlo k situaci, se kterou snad nikdy nikdo nepočítal. Vlivem rozšíření nemoci COVID-19 došlo ke karanténním opatřením, která se dotkla i zápisu budoucích prvňáčků. Na základě nařízení MŠMT se zápis asi poprvé v novodobé historii, konal bez dětí. Zákonní zástupci měli vícero možností, jak do školy doručit potřebné dokumenty. Většina z nich si vybrala cestu osobního předání ve škole. Samotný zápis probíhal od pátku 3. 4. do čtvrtka 9. 4., kdy se ve škole střídali rodiče. Pro rodiče byl vymyšlený důmyslný rezervační systém, aby nedocházelo k potkávání více lidí na jednom místě. Vše fungovalo velmi dobře. Během prvního dne skupina čtyř pedagogů zapsala většinu zaregistrovaných rodičů. Všechno probíhalo za přísných bezpečnostních opatření. Pedagogy vyzbrojil zřizovatel dezinfekcí, rouškami, rukavicemi, respirátory, a dokonce i štíty před obličej. Rodiče mohli do budovy vstoupit jen s rouškou a rukavicemi. Snažili jsme se touto cestou chránit sebe i rodiče. Zápisem prošlo v letošním roce více jak 140 žádostí o přijetí. Většina žádostí byla od rodičů dětí s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu naší školy. Některé žádosti byly i od rodičů dětí, které ani do Říčan nespadají a rodiče jen zkoušeli štěstí, zda bude ve škole volno. V tuto chvíli je možné otevřít ve škole čtyři první třídy o celkovém počtu 100 žáků.

Jan Šindelář, ředitel školy

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena