ZŠ Bezručova

1. 6. 2020

Příprava na otevření školy

Během posledních dnů se celá situace vyvíjela tak, že jsme byli nuceni velmi rychle připravit školu na vstup devátých ročníků, abychom jim umožnili lépe se připravit na nadcházející zkoušky na střední školy. Veškerá příprava a organizace nebyla jednoduchá. Vytyčení koridoru pro přístup do tříd, příprava jednotlivých tříd pro skupiny, zabezpečení rozestupů se podařilo zrealizovat a naši deváťáci mohli do školy nastoupit. Během setkání se učitelé zaměřují na český jazyk a matematiku – vše jako přípravu ke zkouškám na střední školu. První den, kdy žáci přišli do školy, panovala ve vzduchu taková nejistota. Před vstupem do budovy žáci dodržovali nařízené rozestupy. Při vstupu do budovy byla žákům měřena teplota a následně si žáky odváděli po skupinách vyučující do připravených tříd. Vše probíhá za mimořádných hygienických pravidel. Kolegové, kteří připravují žáky ke zkouškám, tvrdí, že vše probíhá bez problémů. Nezbývá než našim deváťákům popřát hodně štěstí při vykonání jejich životní zkoušky.

Jan Šindelář, ředitel školy

 

Přijímací zkoušky do 6. třídy s rozšířenou hudební výchovou

Letošní školní rok je opravdu nestandartní. Stejně tak je to i se zkouškami do 6. třídy s rozšířenou výukou Hv. Jako každý rok doplňujeme třídu za děti, které odchází na gymnázia. Naše zkoušky musí tedy proběhnout až po těch gymnaziálních, které jsou 9. 6. 2020. Naše přijímací řízení bude v návaznosti na ně 18. a 19. 6. 2020. Přihlášky a požadavky k přijetí jsou umístěny na webových stránkách naší školy. Přihlášky prosím zasílejte na mailovou adresu reditel@2zs.ricany.cz do 15. 6. 2020. Pokud jste již přihlášku pro své dítě zaslali, znovu ji nevyplňujte, víme o vás. Poté se s vámi spojíme a stanovíme časový harmonogram. Vše proběhne za přísných hygienických podmínek. Ke zkouškám prosím přijďte v rouškách a u vchodu do školy si vydezinfikujte ruce. I v této nelehké době se na vás, naši budoucí hudební šesťáčci, moc těšíme! Za 2. ZŠ Bezručovu

Martin Mužík

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena