ZŠ Bezručova

3. 10. 2020

DynEd - co chystá Bezručka

Město Říčany poskytlo žákům již v minulých letech možnost rozšířené výuky anglického jazyka v podobě výukového programu DynEd. Děti mají možnost studovat nejen ve škole (každý týden využívají počítačovou učebnu právě pro studium AJ), ale i doma. V době, kdy se vše ve školství točilo a točí okolo distanční výuky, je pro děti tento program velkou pomocí pro studium jazyka. 

V rámci projektu byly školám vybaveny počítačové učebny. Součástí projektu je také setkávání našich dětí školou povinných s menšími dětmi z mateřských škol.

V letošním školním roce plánujeme tato setkání pro předškoláky ze dvou  blízkých MŠ  - Srdíčko a Čtyřlístek. Chceme dětem přiblížit práci s IT technikou tak, aby byla do budoucna hlavně jejich pomocníkem. Pevně věříme, že se i přes současnou nejednoduchou situaci tato setkání uskuteční a děti tak budou mít společný zážitek.

Koordinátor projektu ve škole

 

Učení je matka moudrosti

Učení je matka moudrosti. Učení-mučení. Učení je radost. Učit se, učit se, učit se! Jistě si každý z nás vybaví při slově „učit se“ celou řadu úsloví, pořekadel, různých situací, které jsme zažili a na které vždy s láskou vzpomínáme.

Po jarní anabázi, kdy jsme všichni hozeni do vody distanční výuky plavali, seč nám síly stačily, nabírali dech spolu s nabývanými dovednostmi, jež se nám ještě měsíc předtím zdály být hodné IT specialisty nadnárodní firmy, a postupně zjišťovali, jak moc nám chybí živá interakce s dětmi dychtícími po vzdělávání… V tuto chvíli se třepeme jako osiky obavami, abychom mohli učit ve škole, abychom mohli pomáhat našim žákům při překonávání nástrah různých předmětů, abychom se společně s nimi mohli smát a radovat, že 2 x 2 je čtyři – až na výjimky. Ale vážení čtenáři, UČÍME! Roušky nás nezastaví, i když se nám mlží brýle a není nám moc rozumět.

Jsme vděčni všem zúčastněným za podporu a pomoc! Vám, rodičům, městu, nám svěřeným žákům. A já děkuji všem našim učitelům, s jakou grácií se vypořádávají se změnami a neztrácí přitom optimismus.

ZŘŠ pro 1. stupeň

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena