ZŠ Bezručova

1. 5. 2022

Zápis do 1. ročníku

V letošním roce jsme po dvou netradičních letech přivítali u zápisu do prvního ročníku kromě zákonných zástupců i děti. Zákonní zástupci v drtivé většině využili možnost přivést svého potomka, aby se ve škole porozhlédl a seznámil se se školním prostředím. Jelikož si během elektronického zápisu rezervovali přesný čas návštěvy školy, vše probíhalo v naprostém klidu a pohodě. U žádných stanovišť se netvořily fronty a rodiče se svými dětmi opouštěli školu během chvíle. K zápisu se v letošním roce přihlásilo 119 dětí. Budoucí prvňáčci si během zápisu prošli motivační částí, kdy pedagogičtí pracovníci sledovali, jak ovládají např. barvy, pravolevou orientaci, řečové schopnosti apod. Je dobře, že se zápis vrátil k normálu. Všem, kteří zápis připravovali a účastnili se jej patří velký dík.

Vaše Bezručovka

 

Erasmus+ na Bezručovce

Naše 2. Základní škola Bezručova, která je zapojena do programu Erasmus+ Partnerství škol, na konci dubna přivítala v Říčanech své projektové partnery z Belgie a Litvy. Týdenní společné projektové aktivity provázelo mimořádně hezké slunečné počasí a dobrá nálada. Z každé školy přijeli tři učitelé a šest žáků, kteří měli možnost poznat naše město Říčany, navštívit Říčanské muzeum, odhalit zkameněliny v geoparku, užít si lesa u Jurečku, podívat se do hlavního města Prahy a zažít s našimi českými žáky společnou práci nad projektovými aktivitami. Po milém přijetí vedením města Říčany jsme se vydali do naší školy, abychom partnerům představili všechna místa ve škole, uvedli je mezi naše učitele a žáky a připravili se na úkoly dalších dnů. Žáci měli společnou výuku angličtiny na téma Our countries, kdy se dozvídali a vzájemně vyptávali na vše zajímavé ze svých zemí. Nejoblíbenější téma bylo národní jídlo a zvyky a tradice související nejen se stravováním. Naše české děti si pro žáky z partnerských škol připravily v Kahoot aplikaci zábavné kvízy v angličtině s otázkami ze zeměpisu, dějepisu a všeobecného přehledu týkající se Evropy a partnerských zemí z našeho projektu. Učitelé z partnerských škol se zájmem sledovali výuku angličtiny v našich třídách, ocenili dobré vybavení školy a obecně přátelskou atmosféru na naší škole. Jedním z hlavních projektových úkolů bylo zpívání projektové písničky. Všichni partneři složili svou část textu písně ve svém národním jazyce a refrén v angličtině. Projektová písnička byla o všem, co program Erasmus pro žáky i učitele znamená. Zpívali jsme o poznávání jiných evropských kultur, o učení se cizím jazykům a jejich výuce, o navazování přátelství, o důvěře, o nekonečných možnostech, zkušenostech a o radosti ze společné práce na projektových aktivitách. Díky pěveckému sboru a školní kapele Troufalost pod vedením pana učitele Martina Mužíka jsme s partnery projektovou písničku sezpívali a připravili na závěrečné koncertní vystoupení, na kterém excelovaly oba naše školní pěvecké sbory, školní kapela a velmi nadané děti z hudebních tříd. Závěrečný koncert byl krásným vyvrcholením celé akce, která přinesla mnoho dobrého do našich životů, nová přátelství, zážitky a zkušenosti, dobré pocity ze smysluplné společné práce kolegů a kolegyň, učitelů a učitelek a samozřejmě žáků ze všech partnerských škol.

Poděkování za aktivní účast v projektových aktivitách patří šikovným žákům z Bezručovky: Evičce Ludvíkové, Báře Minářové, Štěpánovi Andrlemu, Ondrovi Bílému, Robertovi De Heij, Františkovi Mužíkovi, Anežce Pačesové, Marušce Melotíkové, Filipovi Černému a Vaškovi Trpálkovi.

Děkujeme Městu Říčany za podporu a vřelé přijetí na radnici.

Jan Šindelář, ředitel školy a vedoucí projektu

Margita de Heij Kolářová, učitelka angličtiny a koordinátorka projektu

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2022 Všechna práva vyhrazena