ZŠ Bezručova

27. 8. 2022

Erasmus+ a Bezručovka

Na naší 2. Základní škole Bezručova, Říčany, byl od roku 2019 realizován projekt Partnerství škol v rámci programu Erasmus+. Partnerskými školami byly školy z Belgii, ze Španělska, z Litvy a naše Bezručovka z ČR. Cílem projektu byly vzdělávací aktivity a spolupráce žáků a učitelů. Komunikačními  jazyky byly angličtina a francouzština.  Žáci a učitelé pracovali na projektových aktivitách jak v online prostředí, tak se i setkávali při výjezdech do jednotlivých škol. Aktivity byly zaměřeny na výuku cizích jazyků, na inovativní metody v jazykovém vzdělávání a jejich praktické využití.

Belgická škola v Ronse představila párovou výuku, na které se podílí dva učitelé, kteří se věnují ve skupinkách dětem nadaným a dětem, které mohou mít potíže při pochopení a procvičování nového učiva. Taková výuka vyžaduje kvalitní organizaci výuky a ideální spolupráci dvou pedagogů a navíc i speciálně upravenou učebnu pro práci ve skupinkách.

Španělská škola v Tarifě, která svou lokalitou (španělské jižní pobřeží) a velikostí (škola se čtyřmi třídami) vedla výuku v prostředí malého počtu žáků s co největším využitím venkovních aktivit, kterých jsme se měli možnost také zúčastnit a na výuce se podílet.

Litevská škola v Panevéžys představila svou výuku cizích jazyků z pohledu spolupráce s dalšími subjekty v jejich městě a samotné škole. Měli jsme možnost se zapojit do hudební a taneční aktivity se školním tanečním a pěveckým souborem, účastnili jsme se výuky několika dalších předmětů a ve spolupráci se školní knihovnou jsme zpracovali plakát o našich mateřských jazycích (litevština, čeština, vlámština-nizozemština).

Naše Bezručovka je známá svým hudebním a jazykovým zaměřením. Partnerským školám jsme ukázali výuku matematiky a výtvarné výchovy v angličtině v bilingvních třídách, uspořádali jsme společnou výuku angličtiny metodou CLIL a nacvičili jsme spolu se školním pěveckým souborem projektovou písničku v našich mateřských jazycích a v angličtině.

Projekt byl sice dvakrát přerušen kvůli covidové pandemii, ale nakonec, byť ve znamení intenzivní spolupráce v posledních měsících, byl úspěšně dokončen. Pro žáky byla tato zkušenost nezapomenutelná, získali si nové kamarády, se kterými díky sociálním sítím udržují nadále kontakt a rozvíjí dál své obzory a jazykové schopnosti. Učitele projekt obohatil v osobním i profesním životě, dal mnoho k zamyšlení a inspiraci nejen do výuky, ale i obraz o velmi podobném učitelském životě v ostatních evropských státech.

Margita de Heij Kolářová

učitelka angličtiny a koordinátorka projektu

 

 

Prázdniny v Bezručovce

Na letošní prázdniny a teplé volné dny se již od června všichni dozajista těšili. Od počátku července se ve škole pohybuje jen velmi málo lidí a škola nabízí utajená zákoutí, která během školního roku zůstávají nedotknutá. Jakmile se tedy uzavřou za posledním žákem dveře školy, vypadá to, že škola také usíná a nic se v ní od té doby neděje. Opak je ale pravdou. Během prázdnin ve škole probíhají práce, které nejsou během školního roku možné. I letos dostaly některé učebny a chodby nový kabát v podobě nové výmalby prostor. Dále se podařilo dokončit obnovu učebny fyziky, která vypadá už jako opravdová odborná učebna. Přesunuli jsme kabinet přírodopisu, a to kvůli prostoru, který nám kabinet nabízí. V bývalém kabinetě vznikla prozatím nová učebna PC 3, kterou budou žáci využívat k výuce informatiky a ostatních předmětů. Jak to říci, škola o prázdninách opravdu neusíná a dějí se zde zajímavé věci, které musí být do začátku školního roku hotové.

Již se na 1. září a na všechny žáky moc těšíme a doufáme, že tento školní rok bude konečně klidnější než roky předešlé.  Uvidíme, zda se nám přání vyplní a s chutí do toho: „Hola hola, škola již volá.“

Jan Šindelář

Projektový den - Druháčci prvňáčkům

Žáci 1. C vyrazili ze „Sokolské“ do velké „Bezručovky“. Přišli na pozvání žáků 2. C, která je, stejně jako 1. C, třídou s rozšířenou výukou angličtiny. Cílem pozvání bylo uvítat prvňáky v hlavní veliké budově školy, do které budou prvňáci od září také chodit. Hned u vchodu splnili prvňáci úkol v angličtině, a to rozluštit přesmyčku slova „welcome“, kterého si později všimli i u druháků ve třídě na nástěnce ve frázi „WELCOME TO SCHOOL“. Po hádance následovala prohlídka školy v češtině i v angličtině, po trase tělocvična, počítačová učebna, jídelna, knihovna, ředitelna, sborovna a třída 2.C. Každý druháček si hrdě vedl svého prvňáčka. Řekli jsme si o symbolu naší školy, o chytré sovičce, obdivovali jsme počítačovou učebnu, ve které  druháky v novém školním roce čeká výuka angličtiny v programu DynEd. V jídelně nám vesele zamávaly kuchařky, knihovna ohromila svou útulností a sborovna tajemnem učitelského zázemí. Všechna navštívená místa jsme si řekli i v angličtině nejen proto, že jsme obě třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka, ale i proto, že nás po prohlídce čekal obrázkový kvíz se slovíčky.

Po svačince následovala druhá část projektového dopoledne, která zahrnovala divadélko „Kuřátko a obilí“ secvičené s paní učitelkou třídní. Potom prvňáci zazpívali dětem z 2. C písničku v angličtině „If you´re happy...“ a na závěr zpívali v angličtině prvňáci i druháci prázdninovou písničku „Holiday Song“. Projektový den se nám vydařil, spokojeni byli nejen žáci a učitelé, ale i několik rodičů, kteří se na nás přišli podívat.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2022 Všechna práva vyhrazena