ZŠ Bezručova

29. 12. 2022

Mikulášská besídka pro ukrajinské děti

V době adventu má naše škola díky svému specifickému hudebnímu zaměření napilno, jako každý rok. V říjnu nás kontaktovala paní Natalie Medynská, která má na starosti integraci ukrajinských rodin, s prosbou abychom ji ve spolupráci s technologickou společností Analytics Data Factory, zabývající se správou a využití dat, pomohli uspořádat mikulášskou nadílku pro ukrajinské děti. Neváhali jsme ani minutu. Pan ředitel 2. ZŠ Říčany nabídl jako místo pro pořádání akce školní tělocvičnu. Máme velké štěstí, protože ve škole studuje mnoho pozitivně motivovaných dětí se srdcem na pravém místě, a proto se nám podařilo akci zorganizovat poměrně snadno. Jedním z bodů programu byl koncert školní kapely Troufalost, která doprovodila svého ukrajinského spolužáka. Celý sváteční program profesionálně moderovala Larysa Malchikova působící, na místní škole jako asistentka. V průběhu odpoledne zazněly dvě ukrajinské lidové písně, ukrajinská básnička a vystoupila jedna velmi nadaná ukrajinská flétnistka. Odpoledne tak bylo ve znamení příjemných tónů big beatu, bluesu a jazzu. Před samotnou mikulášskou nadílkou bylo připraveno pět zábavných úkolů pro natěšené ukrajinské děti. Po jejich splnění se děti dočkaly příchodu ukrajinského Mikuláše a skupiny andělů, které ztvárnily děti z 8. A a 9. B. Mikulášská družina rozdala dětem tradiční nadílku, kterou zajistila společnost Analytics Data Factory, jejíž zakladatel Kamil Mahdal žije s rodinou v Říčanech. S myšlenkou uspořádat mikulášskou besídku pro ukrajinské děti přišla Lenka Mahdal, která na závěr akce předala materiální sbírku pro nejmenší děti. Za učitelský sbor 2. ZŠ Říčany si dovoluji říci, že nám v milé společnosti ukrajinských dětí, maminek a babiček bylo dobře, ale když zněla písnička, jejíž název lze přeložit jako „Zase bude dobře“, bylo velmi těžké udržet slzy…

Martin Mužík

NOVá INFOrmATIKA V beZUrČOVCe

V Bezručovce jsme se pustili do výuky nové informatiky, která má žákům přiblížit možnosti moderních přístupů k jednotlivým úkolům již v loňském školním roce. Žáky vedeme postupnými kroky k tomu, aby porozuměli informacím, které získávají, aby se naučili informace třídit podle toho, zda jsou pro ně potřebné či nepotřebné. Dále se žáci učí základy jednoduchého programování prostřednictvím robotických stavebnic a robotů, které škola zakoupila z prostředků Národního plánu obnovy. K výuce, nejen při informatice, budou mít žáci možnost využít i brýle pro virtuální realitu. V hodinách informatiky žáci používají robotické stavebnice, které jim umožňují po sestavení robota a jeho naprogramování vidět, zda zadaný úkol zvládli či nikoli. Dále se žáci v rámci nové informatiky setkají i s virtuálním prostředí a různými aplikacemi, se kterými je možné ve výuce pracovat. Z již odučených hodin je zřejmé, že výuka nové informatiky je pro většinu žáků zábavná a žáci tak získávají nové dovednosti formou hry. Aplikují získané dovednosti i v jiných předmětech. Doufejme, že se vše bude ubírat správným směrem a žáci postupně dosáhnou požadovaného cíle pro dnešní společnost, což je dovednost informaticky myslet.

Vaše Bezručovka

První svíčka na adventním věnci, slavnostně rozsvícený vánoční strom, asi tak milion lidí na náměstí, vůně punče, úsměvy, milá setkání…Kdo jste byli první adventní neděli na náměstí, dáte nám jistě za pravdu, že stálo za to být součástí tohoto mumraje a zahájit tak klidný a pokojný předvánoční čas. Učitelé jsou profesionálové, tedy se nenechají tak snadno nachytat na nevinnost dětských tvářiček, ale přesto se to stalo! Vystoupivší děti tak potěšily nás učitele, rodiče, náhodné kolemjdoucí, že i kdyby přeci jen někdy a úplně malinko někdo z nich zlobil, čerti mají smůlu! Jsou to naši andělé a jako takoví patří do nebe, čili do školy.

Vaše Beručovka

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2023 Všechna práva vyhrazena