ZŠ Nerudova

1. 1. 2020

Adventní hodnocení ze ZŠ Nerudova

Každý z nás na konci nějakého období hodnotí, bilancuje, plánuje. My jsme však ještě na nějaké velké hodnocení, bilancování neměli čas. A proč? Je to hlavně z důvodu mnoha akcí, které jsme organizovali, nebo jsme se jich zúčastnili.

Koncem listopadu jsme uspořádali v prostorách naší školy již 2. komunitně osvětové setkání s klienty Domova seniorů v Říčanech Voděrádkách. Cílem tohoto setkání byla společná výroba jednoho ze znaků adventního času - adventních věnečků. Setkání bylo velmi přátelské a pracovní. Každý z účastníků si odnášel či odvážel domů svůj výrobek.

V první prosincové pondělí rozezpívaly děti z přípravné třídy říčanské náměstí se svým vánočním pásmem. S tímto pásmem děti vystoupily společně s dalšími žáky naší školy i na vánočním setkání s klienty DPS Senior Říčany, Domova seniorů v Říčanech Voděrádkách.

K prosinci patří i mikulášská nadílka. U některých dětí se objevily i malé slzičky, ale všechny nám zůstaly, nikoho si čert neodnesl. Tímto bychom chtěli poděkovat pracovnicím Odboru sociálních věcí a zdravotnictví v Říčanech a pracovníkům Městské policie v Říčanech za již „tradiční“ spolupráci při organizaci této akce.

To nejsou všechny akce, nepíšeme o Planetě zemi, o pracovním workshopu s Muzeem Říčany, o návštěvách dětského oddělení říčanské knihovny a mnoha dalších akcích.

Škola připravila pro seniory i přes 170 kusů vánočních přáníček, v nich jsme přáli lásku, štěstí, klid, zdraví a pohodu nejen v období vánočních svátků, ale i v novém roce.  Totéž přejeme všem čtenářům Říčanského kurýru po celý příští rok, rok 2020.

Jitka Macháčková

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena