ZŠ Nerudova

1. 2. 2020

Začátek roku 2020 ve 4. ZŠ Nerudova

Do nového roku vstoupili naši žáci a učitelé velmi aktivně. Nejen ve výuce – zhodnocením práce za první pololetí a rozdáním vysvědčení, ale i v různých mimovýukových činnostech a akcích.

V průběhu měsíce ledna proběhl další workshop Malé technické univerzity pro 1. stupeň a žáci druhého stupně sestavovali v pracovních činnostech modely vrtulníků, na jejichž nákup poskytl zřizovatel Město Říčany účelovou dotaci z projektu Letadla. Obě tyto aktivity byly zaměřené na polytechnicku výchovu a přispívají k rozvoji představivosti, jemné motoriky a manuální zručnosti žáků.

Protože se blíží termín podávání přihlášek na střední školy, absolvovali žáci devátého ročníku exkurze na střední odborná učiliště. První exkurze byla na OU Vyšehrad Praha a další do SOU v Benešově. Individuálně pak měli žáci možnost navštívit dny otevřených dveří na dalších středních školách, aby si utvořili lepší představu o tom, jakou vzdělávací cestu si mohou zvolit a co je po ukončení základní školy čeká.

Také školní družina po vánočních prázdninách nezahálela. Tentokrát paní vychovatelky své aktivity zaměřiy na činnosti ve školní cvičné kuchyňce – téma zdravé výživy, pečení a přípravy malého pohoštění.

V letošním školním roce, jako každoročně, pokračujeme ve spolupráci s Cestou integrace a s nízkoprahovým klubem Cesta v realizaci plánu primární prevence. Aktivity v rámci primární prevence považujeme za velmi důležité, pomáhají bránit výskytu rizikového chování a předcházet problémům, které s takovým chováním souvisí - například sociálním konfliktům, drogovým závislostem, neúspěchu ve škole, násilí, rizikovému chování na internetu, ohrožování osobního bezpečí apod. Podařilo se nám získat grant od Nadace O2, která prostřednictvím grantového programu O2 Chytrá škola, podporuje aktivity v oblasti bezpečí na internetu a digitální gramotnosti. Naši žáci tak mají možnost zhlédnout dvě představení Fóra pro prožitkové vzdělávání: „Jsi nula“ a „Mediální bludiště“, která by pro nás byla jinak finančně nedostupná. Bohužel, peněz na primární prevenci není dostatek a tak připravujeme žádost o dotaci ze Středočeského Fondu prevence na KÚ.

Blanka Veselá, Ivana Bílková

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena